Richard Nixon heeft er altijd spijt van gehad dat hij in 1960 zich bereid verklaarde om in debat te gaan met John F. Kennedy. Het eerste debat toonde een jonge gebruinde (want onder de medicijnen) Kennedy en een grijze, grauwe Nixon die pijn had aan zijn knie en ook in bredere zin zich ongemakkelijk voelde. Het is het bekende debat waarvan men zegt dat de luisteraars op de radio dachten dat Nixon had gewonnen, de kijkers op het relatief nieuwe medium televisie zagen Kennedy als winnaar. Goede mythes moet je niet kapot checken en de peilingen waren in 1960 nog onvolmaakt, dus laten we het er maar op houden dat dat de reden was dat Kennedy ineens in de peilingen omhoog schoot.

Nixon zou zich nooit meer laten verleiden tot debatten. Wat hij zich realiseerde was niet zozeer dat radio of televisie iets uitmaakte, maar dat hij Kennedy een platform had gegeven om zichzelf te introduceren bij Amerikanen die hem nog niet kenden, en dat waren er nogal wat. In 1976 kon Gerald Ford er niet meer aan ontkomen en hij blunderde in het tweede debat met Jimmy Carter op een tamelijk onschuldige manier, maar het kostte hem mogelijk de verkiezingen.

Debatten zijn nu vast onderdeel van het politieke spel, ook in de voorverkiezingen. Dat de psychopaat uit Mar a Largo niet meedoet, is minder relevant dan dat er überhaupt debatten zijn. Want wat zullen de kiezers van Iowa en New Hampshire zien? Politici die ze nog niet kenden, of die ze nu op een andere manier leren kennen. Misschien zelf ‘moedige’ Republikeinen die na drie jaar drentelen eindelijk afstand durven te nemen van Trump. DeSantis is zo’n lafaard. Maar misschien steken er ook mensen positief bovenuit.

Ik zou dus zeggen, besteedt niet te veel aandacht aan het feit dat Trump niet meedoet aan de debatten. Zijn interview met jaknikker Tucker Carlson zal in vergelijking met het debat nogal voorspelbaar ogen. Nee, kijk naar wie er goed presteert aanstaande woensdag. Chris Christie is de beste debater en de scherpste aanvaller van Trump en zijn acolieten op het podium. Zijn optreden garandeert goed fun. 

Er komen mensen langs die niemand kent en die nadere bestudering waard kunnen zijn. Het gebeurt vaak dat uit Iowa en New Hampshire iemand opduikt die tijdelijk front runner wordt (vaak ook verschillende mensen, en South Carolina, vlak daarna, is weer een heel andere verhaal). Er zullen klunkers zijn, wanpresteerders. Denk aan Jeb Bush die in 2016 iedereen koud liet, en Marco Rubio die door Chris Christie werd afgedroogd. En denk aan Trump. Ineens zagen mensen iets in die roeptoeter en de media konden er maar niet genoeg van krijgen.

Allemaal leuk en aardig maar het grotere verhaal zal zijn dat er mensen zijn die inbreken op de cijfers van Trump.

De psycho roept zelfverzekerd dat hij met deze cijfers in de peilingen geen moeite hoeft te doen om zich op debat voor te bereiden of zich de kuitenbijters van het lijft te houden die graag naam zullen maken door hem aan te vallen. Dat staat nog maar te bezien. Mijn stelling is en blijft het dat als Trump gaat schuiven, en dat zal gebeuren, de ban gebroken zal zijn.

 

Sununu laat van zich horen

Het is maar dat u het weet: ik ben niet helemaal kierewiet als ik Trump afschrijf als Republikeinse kandidaat. Zie mijn eerdere blog, ook in De Standaard als opinieartikel.

Sununu schreef zelf in de NYT het artikel dat dezelfde redenering volgt, zonder zichzelf overigens al naar voren te schuiven.

En de psycho is druk bezig met zichzelf te ondermijnen door debat te weigeren en samen te werken met de verpersoonlijking van evilness, Tucker Carlson. 

Op weg naar een brokered convention

Nee, Donald Trump wordt in 2024 niet de Republikeinse kandidaat voor het presidentschap. Luister goed en je hoort Trump kraken, althans zijn voorsprong in de peilingen. Republikeins gouverneur Brian Kemp van Georgia verklaarde dinsdag dat de verkiezing van 2020 in zijn staat niet was gestolen. Trumps naaste belager op grote afstand, Ron DeSantis, praatte er nog omheen afgelopen weekend in Iowa, maar uiteindelijk kwam het hoge woord eruit: ‘Natuurlijk heeft hij verloren’.

Dit is niet een waarheid die Republikeinen nu opeens ontdekken. Ze wisten altijd al dat Trump loog en dat zijn pogingen de verkiezingen te stelen ongrondwettelijk waren maar ze durfden zich niet uit te spreken, bang om door Trump te worden aangevallen. Met de vierde grote rechtszaak op rij lijkt de ban gebroken. Het lijkt erop dat Republikeinen zich realiseren dat ze met Trump de verkiezingen van 2024 niet kunnen winnen. Nu hij aangeschoten wild is, willen ze van hem af.

Een van de conservatieve columnisten van The Washington Post, Henry Olsen, een trouwe partijdiscipel, waarschuwde woensdag dat de Republikeinen een prijs gaan betalen voor de onvoorwaardelijke steun aan Trump. Ja, het zijn allemaal politieke processen, vond Olsen, maar toch, de Republikeinen zouden er goed aan doen het schandelijke gedrag van de oud-president te veroordelen. Hij verwees naar de Watergate hearings die de afkeer van het grote publiek tegen Nixon consolideerden en is bang dat de processen tegen Trump hetzelfde zullen doen.

Wie de Trumpies in Iowa hoort, denkt dat Trump niets kan doen dat hen kan wegjagen. En dat is zo. Maar het geeft een misleidend beeld. Als je enorme afstanden aflegt om naar een Trump-vertoning van een paar uur te komen, ben je een ware gelovige. Opiniepeilers krijgen voorspelbare antwoorden. Interessanter waren andere potentiële kiezers die de serieuze media spraken. Zij hadden misschien nog wel sympathie voor Trump, maar realiseerden zich dat ze met hem niet konden winnen. En geen misverstand, het wegjagen van de ‘criminele Biden familie’, zoals Republikeinen nu de president kwalificeren, is het belangrijkste doel.

Mijn inschatting is dat Trump de komende weken, maanden, gaat schuiven. Niet onmiddellijk catastrofaal, maar zijn aanhang zal teruglopen. Eerst van 49 naar 45 procent, dan naar 40 en lager. De Republikeinse kiezers zullen zich over de vele andere kandidaten verdelen. Kan Trump dan nog winnen in Iowa? Of New Hampshire? En kan hij bij verlies nog door? De doem van een front runner is dat hij moet winnen.

Het scenario dat ik voorzie is dat Trump doorhobbelt met zijn hondstrouwe dertig procent. Ik denk niet dat Ron DeSantis na zijn presentatie als een bijzonder onaangename persoonlijkheid met gevaarlijke autoritaire trekjes daarvan geweldig gaat profiteren. Van de andere kandidaten zie ik nog niemand echt uitbreken. Let wel, we zijn in augustus, er is nog een lange weg te gaan en, zoals de baseball coach Yogi Berra altijd zei: voorspellen is moeilijk, vooral in de toekomst.

Wat ik wel weet is dat de Republikeinen als partij geen andere doelstelling hebben dan de macht te verwerven. Ze willen tegen elke prijs het Witte Huis winnen, wetend dat een positieve uitslag hen waarschijnlijk ook de senaat en het huis van afgevaardigden brengt. Bidens bejaardheid, zijn onpopulaire vicepresident en de Hunter-problemen bieden een uitgelezen kans te winnen. Maar niet met Trump.

Welnu, stel u voor dat Trump gaat hobbelen en dat niemand van de andere kandidaten voldoende gedelegeerden naar de Republikeinse conventie haalt. Dit vereist enig verbeeldingsvermogen want bij de Republikeinen geldt in veel staten ‘winner takes all’, waardoor de winnaar ook met 33 procent van de stemmen alle gedelegeerden krijgt. Maar stel dat dit verschillende kandidaten zijn en er niemand naar de conventie komt met een duidelijke meerderheid aan gedelegeerden. Tegen die Trump zal van de Trump-magie niets over zijn. Hij zal geen rol spelen, hoogstens als leverancier van gedelegeerden aan iemand die belooft hem uit het gevang te houden.

We komen dan in de sfeer van een brokered convention. Dat wil zeggen, een conventie waar niemand voldoende gedelegeerden heeft voor de nominatie, ook niet na diverse rondes onderhandelingen. Dan gaan de hotemetoten van de partij kijken of ze iemand kunnen vinden die de partij kan verenigen. Het zal veel armpje drukken vergen, maar het is niet onmogelijk dat dan iemand genomineerd wordt die helemaal niet heeft meegedaan aan de voorverkiezingen maar die wel in staat is te verbinden en, belangrijker, te winnen.

Mijn favoriete kandidaat voor een dergelijke rol is een Republikeinse gouverneur als Chris Sununu van New Hampshire. Sununu is Dark horsepopulair in zijn staat, heeft zich opzichtig buiten de huidige strijd gehouden maar wel duidelijk gemaakt dat hij Trump een gevaar vindt voor de Amerikaanse democratie. Hij kan worden overgehaald. Dat geldt ook voor eerdergenoemde Brian Kemp van Georgia, die ook nog eens een staat meebrengt die de Republikeinen moeten winnen om voldoende kiesmannen te vergaren. De grote uitdaging voor het Republikeinse establishment is om Trump over te halen zo’n kandidaat te steunen, zodat ook zijn kiezers aan boord zijn. De belofte van gratie is waardevol wisselgeld.

In vroeger tijden waren eindeloze conventies met veel spektakel en dan uiteindelijk zo’n dark horse-kandidaat niet ongewoon, maar sinds de opwaardering van de rol van voorverkiezingen worden kandidaten in beide partijen meestal al bij de eerste stemming gekozen. Franklin Roosevelt deed er in 1932 nog drie stemrondes over, met veel onderhandelingen en beloftes, maar sindsdien gaat het sneller. Een echte brokered convention, die, ik moet het toegeven, voor politieke junkies een waar feest is, hebben we sinds de jaren twintig niet meer gezien (en toen moest de Democratische kandidaat nog tweederde van de gedelegeerden meekrijgen).

Maar met de onzekere Trump factor en de zwakke positie van zijn vele Republikeinse tegenstanders die zich op een enkeling na in meerdere of mindere mate door de oud-president hebben laten koeioneren zou een dergelijke conventie niet onmogelijk zijn. Het vooruitzicht dat president Biden kan verliezen van iedereen die niet Trump heet, zal een grote eenmaker blijken voor de Republikeinen. In elk geval is het een nachtmerrie voor de Democraten.

Trump nu al onverkiesbaar? Kijk naar het Veertiende Amendement.

We moeten het even hebben over het Veertiende Amendement, derde sectie. Voor de context moet u weten dat dit een van de cruciale amendementen was die na de burgeroorlog werden toegevoegd aan de Amerikaanse grondwet.

Sectie 1 maakt iedereen die in de VS is geboren of is genaturaliseerd tot burger, gerechtigd tot alles waar burgers recht op hebben. Als terzijde: dit is een artikel dat veel Trumpies, en, eerlijk is eerlijk, ook veel gewone conservatieven graag zouden weghalen. Het betekent namelijk dat de kinderen van illegaal in Amerika verblijvende immigranten (zo’n elf miljoen) automatisch Amerikaan worden. Het is een regel die we ook in Nederland zouden moeten hebben, maar dat is weer een terzijde van het terzijde.

Sectie twee ging over de afschaffing van de 3/5 clausule, een monsterlijk compromis dat de opstellers van de grondwet in 1789 hadden bedacht om de slavenstaten aan boord te krijgen. Dat compromis gaf de slavenstaten overtegenwoordiging in het Huis van Afgevaardigden (en in het kiescollege) door elke slaaf voor 3/5 als burger mee te tellen bij het aantal afgevaardigden voor een staat, ook al mochten die slaven niet stemmen. De slavenstaten konden zo niet alleen het Huis maar ook het presidentschap domineren (van de eerste zes presidenten waren er vijf zuidelijke slavenhouders).

Onderwerp vandaag is niet hoe belangrijk dit Amendement was en is in het na burgeroorlogse Amerika (er wordt vaak een beroep op gedaan, bijvoorbeeld in Brown vs Board of Education dat in 1954 segregatie ongrondwettelijk verklaarde). Vandaag hebben we het over sectie 3. 

Dit is de tekst: 

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any state, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any state legislature, or as an executive or judicial officer of any state, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

Het artikel was bedoeld om te voorkomen dat voormalige zuidelijke politici, verantwoordelijk voor de afscheiding en voor de burgeroorlog, zomaar weer in de politiek konden opduiken alsof er niets gebeurd was. Was Trump poging de verkiezingen van 2020 te frustreren, zijn staatsgreep op 6 januari, niet zo’n insurrection?

Twee hoogeleerde juristen, leden van de conservatieve Federalist Society die de afgelopen decennia actief zijn geweest om conservatieve rechters benoemd te krijgen (inclusief de twee gestolen zetels door Mitch McConnell in 2016 en 2020). Deze twee hebben een artikel geschreven voor een belangrijk juridisch tijdschrift met als conclusie: “Donald Trump cannot be president — cannot run for president, cannot become president, cannot hold office — unless two-thirds of Congress decides to grant him amnesty for his conduct on Jan. 6.”

Andere kandidaten en gewone kiezers zouden een rechtszaak kunnen beginnen om Trump daadwerkelijk te diskwalificeren. Sterker, de professoren en sommige collega’s zeggen dat de uitsluiting automatisch is als de insurrectie is vastgesteld. Dan zouden de opstellers van de kieslijsten in de vijftig staten verplicht zijn Trump van het stembiljet te verwijderen.

Hoewel ik dat allemaal nog niet zie gebeuren, is het wel een interessante ontwikkeling dat zelfs de conservatieve houwdegens het gevaar van Trump zien voor de democratie, en een sterke argumentatie opzetten om hem te verwijderen. Wat de senaat natuurlijk al in februari 2021 had moeten doen, dan waren we en ze van hem af geweest, maar ik herhaal mezelf.

Lees het artikel in de New York Times over deze professoren en hun stellingname.

 

De terreur van de minderheid

Goeie ouwe Alexis de Tocqueville, u weet wel, die van De la Democratie en Amerique, kwam in 1830 kijken hoe die Amerikanen dat deden, democratie en burgers die stemmen. Hij schreef er twee mooie boeken over, klassiekers die Amerikanen graag omarmen als lofzangen op hun samenleving in die tijd en als expressie van langdurige waarden in het land.

De brave man zou zich nu in zijn graf omdraaien. Tocqueville was een bewonderaar maar sceptisch. Hij waarschuwde voor de terreur van de meerderheid, de kans dat kiezers met genoeg stemmen voor een meerderheid hun wil zouden opleggen aan de rest van de burgers. 

Hij had niet kunnen weten dat anno 2023 een minderheid Amerika terroriseert en zijn wil oplegt. Of dat probeert.

Gisteren werd in Ohio, een diep Republikeinse staat die de Trump-bekeerling J.D. Vance naar de senaat stuurde, een voorstel weggestemd om voortaan wijzigingen van de grondwet van Ohio niet met een meerderheid van stemmen toe te staan maar daarvoor minstens zestig procent te eisen. U zult zeggen, dat klinkt nog niet zo gek, toch? Je moet je grondwet niet zomaar veranderen.

Maar was er een reden om een praktijk van eeuwen te vervangen? Jazeker, de Republikeinen in Ohio die met 54 procent van de stemmen 70 procent van het staatscongres beheersen (gerrymandering heet dat), hebben een reden. Ze willen voorkomen dat de meerderheid van de bevolking in november zou stemmen voor een amendement op de grondwet dat abortus toestaat voor een langere termijn van de eerste zes weken zwangerschap, wat feitelijk neerkomt op geheel verbieden. De antidemocratische Republikeinen organiseerden deze peiling bewust in augustus, hopend dat alleen trouwe Republikeinen zouden komen opdagen. Lees voor details E.J. Dionne in de Washington Post. Auteur overigens van een interessant boek over hoe het zover is gekomen

Sinds de Dobbs-uitspraak waarbij de conservatieve Trump benoemde (door McConnell gestolen) meerderheid van het Supreme Court het recht van de vrouw om daar zelf over te beslissen tot het kind leefbaar is buiten de baarmoeder, is een aantal staten overgegaan tot het vastleggen van dat recht in hun staatsgrondwet. Precies wat de malicieuze rechter Alito beschreef in zijn wrede uitspraak die tienduizenden kinderen oplevert die niet gewenst zijn: het onderwerp moet maar door de kiezers beslist worden. Laten diezelfde conservatieve Republikeinen dat nou proberen te dwarsbomen.

In sommige Democratische staten zoals Californië, ligt het recht op beslissen door de vrouw al vast in de grondwet. Na Dobbs kwamen daar staten bij waarvan weinig mensen het verwacht hadden, zoals Kansas. Het reflecteert de wens van de overgrote meerderheid van de Amerikaanse bevolking om het recht van de vrouw om over abortus te beslissen onaangetast te laten.

Republikeinen proberen in heel Amerika de rechtsstaat te ondermijnen – zo gezien zou de staatsgreeppleger de perfecte kandidaat zijn van deze ondemocratische partij. In Ohio wilden ze voorkomen dat een meerderheid van de kiezers het recht van de vrouw in de grondwet van de staat vastlegde. Vandaar die stemming gisteren.

De uitslag was een ferme klap in het gezicht van deze anti-democraten: 57 procent wees het voorstel af, zodat een gewone meerderheid, de meerderheid, in november de anti-abortus zeloten de voet dwars kan zetten. 

Er is nog goed nieuws, kortom, in dit land op weg naar een onaangenaam verkiezingsjaar.

Nieuws van een andere orde is dat de autoritaire, reactionaire gouverneur van Florida, Ron DeSantis, nu heeft erkend dat Trump de verkiezingen van 2020 heeft verloren. Je zou het haast niet geloven. Een serieus iemand, nou ja, die drie jaar na dato en na drie jaar om de hete brij heen zwammen, nu de feiten onderkent. De reden is typisch DeSantis: Trump ligt onder vuur en DeSantis slaagt er niet in hem pootje te lichten. 

Ik vermoed dat dit opportunisme van DeSantis een voorbeeld is van de aanstaande aanvallen op Donald Trump. Republikeinen, die meer van macht dan van moraal houden, weten dat Trump onverkiesbaar is. Ze durfden hem niet te impeachen maar realiseren zich nu dat hij gaat verliezen van Biden. Let maar op: komende maanden gaan ze Trump aanvallen, te beginnen in het debat op 23 augustus, waar de psycho niet aan durft mee te doen.

Het is heerlijk om te zien hoe DeSantis zwemt, zijn campagne manager ontslaat, te weinig fondsen heeft en nu gewoon zichtbaar een vervelende proto-dictator is. Ik mag claimen dat al vroeg gezien te hebben – namelijk meteen na de verkiezingen van 2022 toen de beweging om DeSantis als Trump-lite op het schild te heffen begon. Ik heb in het tijdschrift Maarten een portret van deze gevaarlijke man geschreven.

Zelfbenoemd Trump slasher Chris Christie was gezagwekkend afgelopen zondag bij CNN. Gisteren ging hij in New Hampshire – de staat waar hij moet scoren, Iowa wordt zoals altijd zwaar overschat – wild tekeer tegen de leugenaar. Een genot om te zien en te horen.

Wat zouden we allen gebaat zijn bij een verkiezing in november 2024 tussen de Republikein Chris Sununu en de Democrate Gretchen Whitmer (klik hier voor een mooi portret van Whitmer). Ik kan nog dromen van een beter Amerika – zolang als het duurt. 

 

De gemiste waarschuwing van de bomaanslag in Oklahoma City

Boekbespreking

Homegrown: Timothy McVeigh and the Rise of Right-Wing Extremism door Jeffrey Toobin, 418 pag’s, New York, 2022.

Wat maakt het leven van Timothy McVeigh het waard om opgetekend te worden? Wel, het opblazen van een gebouw van de Amerikaanse overheid in Oklahoma City, op 19 april 1995, met 167 slachtoffers, onder wie 19 kinderen, zou voldoende moeten zijn. Wat is dit voor persoon? Wie was dit monster? Hoe kon een keurig ogende jongeman zonder enige emotie de verantwoordelijkheid op zich nemen voor die massamoord?

De journalist Jeffrey Toobin, specialist in juridische zaken voor het weekblad The Newyorker, dook opnieuw in het leven van de man wiens proces hij in 1997 had verslagen toen hij in 2020 de berichten zag over militia’s in Michigan die de gouverneur van die staat wilden ontvoeren. ‘Ik ken die lui,’ dacht Toobin. Had hij in 1997 McVeigh gezien als een lone wolf, maar ruim twee decennia later, in het tijdperk van Donald Trump en de verdwaalde Republikeinen, leek hij veeleer een verkenner voor de radicaal rechtse standpunten en geweld rechtvaardigende Amerikanen die de staatsgreeppleger onverdroten blijven steunen.

McVeigh was een loser uit het Midden Westen, getekend door een moeizame opvoeding in Michigan, een staat waar de economie na de jaren zeventig zijn energie verloor en de blanke lage middenklasse hun goedbetaalde industriebanen zag verdwijnen. Een staat ook waar wapens en radicale standpunten over tegen de federale overheid deel waren van de dagelijkse conversatie. Enthousiasme voor wapens, in alle vormen en soorten, was standaard, en niet om te jagen maar om jezelf te beveiligen – tegen wat dan ook maar vooral tegen de mogelijkheid dat de overheid je bedreigde.

Broeiplaats van racisme

McVeigh vond houvast en een levensdoel in het leger, waar hij gedisciplineerd en plichtsgetrouw deed wat hij moest doen. Hij diende in de eerste Irak-oorlog en onderscheidde zich. Het leger bood ook een soort thuis, McVeigh haalde er zijn vrienden vandaan. Maar het was ook een broeiplaats van racisme en white supremacy denken. McVeigh kreeg het gevoel dat zijn ambities als scherpschutter en zijn wens om lid te worden van de Green Berets gefrustreerd waren door zwarten die enkel vanwege hun ras werden voorgetrokken.

Eenmaal vertrokken uit het leger, dwaalde McVeigh door het land, enorme afstanden afleggend, soms een tijdje werkend maar nooit voor heel lang. Niet omdat hij niet functioneerde maar omdat hij geen rust kon vinden, geen vrouw, geen familieleven, geen anker. Amerika heeft altijd individuen en groepen gehad die zoveel mogelijk buiten de samenleving probeerden te leven en daardoor vaak in conflict kwamen met de autoriteiten. In Michigan waren ze altijd al extreem geweest.

McVeigh luisterde naar rechtse talkradio, onder meer de toen aan populariteit winnende Rush Limbaugh, die haat tegen de overheid stimuleerde. Hij zoog de Turner Diaries op, een boek uit 1978 door een neonazi dat fantaseert over een rassenoorlog en een soort bijbel is geworden voor rechtse terroristen.

Twee gebeurtenissen in de jaren negentig motiveerden haat tegen met name de FBI (dat de Republikeinse radicalen zich ook vandaag tegen de FBI richten, heeft een lange voorgeschiedenis – linkse groepen waren altijd al huiverig voor J. Edgar Hoovers organisatie). In Ruby Ridge schoten FBI-agente in 1992 een vrouw en haar kind dood bij een belegering over het gebruik van federale grond, in Waco, Texas, kwamen op 19 april 1993 vier agenten en 86 burgers om het leven toen een geloofssekte door de FBI werd belegerd en op nogal incompetente manier werd aangevallen. In maart 2023 voerde Donald Trump campagne met referenties aan Waco en de volgens hem partijdige FBI.

De tijd vòòr internet

Voor McVeigh, die snel radicaliseerde, was het de lont in het kruitvat. Dat vat ontplofte toen de regering Clinton in 1994 automatische wapens aan banden legde. Het was een oorlogsverklaring en McVeigh besloot tot militaire actie. Zijn oude legervrienden bleken allemaal sukkelaars maar niemand wilde echt actie ondernemen, alleen Terry Nichols, een zwakke meeloper, was bereid met McVeigh de stappen te ondernemen die nodig waren. Dat betekende het stelen van wapens en geld van een bekende, van slaghoedjes, het kopen van kunstmest en kerosine om een bom te produceren (een van de potentiële verkopers vertrouwde het niet en waarschuwde de FBI, die niets deed).

Het was de tijd vòòr internet, voor ‘social’ networks, communicatie per brief en telefoon, tijdschriften en pamfletten op de gunshows waar McVeigh rondhing. In zoverre als McVeigh de drijvende kracht was achter de massamoord, was het inderdaad de actie van één persoon zoals tijdens het proces werd betoogd, vooral door hemzelf. Maar Toobin plaats wat er gebeurde in de context van opkomende radicaal rechts en stelt dat de beweging totaal werd onderschat, ook door hemzelf overigens. Dat had te maken met de wens van de toenmalige leider van het team van aanklagers, Merrick Garland, nu minister van Justitie, om er geen politiek proces van te maken maar de misdaad voorop te stellen.

Garland wilde voorkomen dat het een showproces werd dat uit de hand liep zoals het proces tegen O.J. Simpson een circus was geworden. Dat lukte, maar misschien was de prijs het onderschatten van de diepte van de beweging waarvan McVeigh deel uitmaakte. Nu de blanke nationalisten Trump in het Witte Huis hebben gebracht en mogelijk opnieuw de Republikeinse kandidaat maken, is beter zichtbaar wat McVeigh aan erfenis heeft nagelaten. Trump is, Toobin laat daar geen twijfel over bestaan, en ik ben het met hem eens, een directe nazaat van McVeigh.

Radicaliserende militairen

Toobin laat de link tussen het leger en extremisme niet zomaar passeren. En inderdaad, kijk naar de terroristen die op 6 januari het Capitool aanvielen, en je ziet een buitengewoon groot aantal veteranen. Terwijl Vietnam veteranen verloren liepen in drugs en zelfmedelijden, radicaliseerden militairen die in Afghanistan en Irak gediend hadden. Dit zijn niet loners maar haters, met een liefde voor wapens en een diep wantrouwen tegen alles wat met de federale overheid heeft te maken, inclusief het Pentagon.

Vandaar Toobins vraag: is het dat het leger mensen aantrekt die toch al een voorliefde hebben voor wapens, geweld en die extreme ideeën? Of maakt het leger van mensen die erin dienen extreem rechtse radicalen? De eenheden waarin McVeigh diende, blonken uit in racisme en trashtalk over politiek en radicale liberals die in hun koortsige visie de overheid hebben overgenomen (vandaag een belangrijk item in het Republikeinse repertoire).

Anders dan Garland, had president Clinton, zelf het object van intense haat en leugens van Republikeinen, aangevoerd door de kwade genius van deze tijd, Newt Gingrich, geen twijfel over wat er werkelijk gebeurde. Hij wist heel zeker dat hier sprake was van binnenlands terrorisme al werd Oklahoma City in eerste instantie natuurlijk naar het Midden Oosten gelinkt. ‘M’n hele leven heb ik tegen mensen gevochten’, zei hij tegen zijn staf. Hij waarschuwde, hij kende de donkere krochten van Amerikaanse plattelanders. In de toespraak bij de inwijding van het monument in Oklahoma zei hij: ‘Het is onze opdracht om ons te bevrijden van de donkere krachten die dit kwaad hebben gebracht,’ Vergeefs, weten we nu. De blinde vlek bleef aanwezig en zou na 9/11 vervangen worden door een obsessie met islamitisch geweld. Wapengekte zou enkel groeien, geholpen door de idiote interpretatie van het Tweede Amendement dat het een recht is op ongelimiteerd privé wapenbezit door het Supreme Court.

De aanslag werd onmiddellijk neergezet als de meeste dodelijke daad van terrorisme in de geschiedenis van de VS. Dat was niet zo, merkt Toobin terecht op. Het was zelfs niet de meeste dodelijke moordpartij in Oklahoma. In 1921 waren bij racistische aanvallen op een zwarte wijk in Tulsa driehonderd mensen gedood. Toentertijd sprak een Republikein zich uit tegen dit racisme, president Warren Harding die zich nog bewust was van Republikeinse link met Abraham Lincoln.

Vreemd duo

McVeigh werd binnen twee uur gearresteerd voor het rijden in een auto zonder nummerbord en het dragen van een wapen zonder vergunning (Toobin merkt op dat anno 2023 je daarvoor niet meer aangehouden zou worden). Het zou nog een paar dagen duren voordat de verbanden werden gelegd en McVeigh uit de lokale gevangenis werd gehaald en door de FBI kon worden ondervraagd. Het verhaal van Toobin wordt dan een verhaal van het onderzoek en de advocaten van de terrorist. Daarbij verschuift de aandacht naar de mediageilheid van McVeighs advocaat die zozeer zijn eigen plan trok dat hij zijn eigen gigantische team van zich vervreemdde en uiteindelijk ook McVeigh. Een fascinerende court story.

McVeighs maatje, de ietwat sullige Terry Nichols, ook zo’n eenzame ziel die zijn bruiden uit de Filippijnen haalde, werd niet veel later gearresteerd. Het was een vreemd duo. McVeigh was trots en zelfbewust, hij beschouwde zichzelf als een soldaat voor de goede zaak. Zijn retoriek klinkt nu bekend in de oren: een terroriserende federale overheid, een FBI die te ver gaat, burgers die zich bewapenen om, net als in 1775 hun vrijheden te verdedigen. Standaard repertoire tegenwoordig bij white supremacy groepen en zelfs bij menig Republikeins politicus. Nichols was de volger, die als angsthaas in de camera’s keek waar McVeigh arrogant en zonder emotie het beeld bepaalde. Vergelijk hem met de sullen die in het Capitool rondliepen om zichzelf te filmen, denkend dat ze het land kwamen redden.

McVeigh had een revolutie op gang willen brengen met zijn massamoord, een opstand van onderdrukte burgers. Hij meende dat er een leger rondliep van mensen die dachten zoals hij. Niet onterecht, maar het zou het internet en social media vergen om deze medestanders te mobiliseren. De link tussen Oklahoma City en 6 januari 2021 is minder direct dan McVeigh graag zou hebben gezien, maar is onmiskenbaar.

Volksheld

Toobins boek draagt de sporen van zijn journalistieke werk waarbij hij het proces coverde voor The Newyorker. Maar ook de procesgang en de manier waarop McVeigh zijn verdediging instrueerde, zijn deel van de biografie van deze man. Natuurlijk koos McVeigh ervoor om de doodstraf waartoe hij werd veroordeeld niet aan te vechten. Hij dacht, hij hoopte, een volksheld te worden, een martelaar.

Toobins stelling dat de moordpartij in Oklahoma City past in de ontwikkeling van radicaal rechts en de acceptatie van een gewelddadig narratief door een deel van de Republikeinse Partij, kan niet worden weerlegd. Toobin aarzelt niet om de verbanden te leggen. Dit is een boek over Timothy McVeigh maar evenzeer over de mensen die het klimaat schiepen waarin zeloten als McVeigh konden denken dat het patriottisch was om een gebouw op te blazen. Dat de Trump aanhang zich in 2021 liet opjuinen om het Capitool te bestormen en de Republikeinen zich lieten verleiden om de verkiezingsuitslag niet te accepteren, is direct te herleiden tot Oklahoma – en volgens mij zelfs tot Richard Nixon en Ronald Reagans anti-overheidsretoriek. Wat we over de ontwikkeling sindsdien weten kan worden samengevat in de vaststelling dat deze haatzaaiende Limbaugh van Donald Trump de Medal of Freedom kreeg, Amerika’s hoogste onderscheiding.

Culminatie van een ontwikkeling

Wie geïnteresseerd is in de wortels van samenzweringsdenken en radicaal geweld kan ik verwijzen naar Matthew Dalleks boek over de John Birch Society, Birchers. How the John Birch Society Radicalized the American Right. We maken de culminatie mee van een ontwikkeling in Amerika die al decennia speelt, die misschien zelfs vast onderdeel is van de Amerikaanse geschiedenis.

Donald Trump is nu de aanvoerder van de Republikeinen, aangeklaagd voor een veelheid aan misdrijven en corrumpering van de grondwet. Merrick Garland is nu de minister van Justitie die zowel Trump als de 6 januari-terroristen vervolgt op een voorbeeldige rechtsstatelijk manier die zorgt dat het geen politieke processen worden. Er lopen meer Timothy McVeighs rond in Amerika dan je zou wensen en niemand moet raar opkijken als we in de komende jaren serieus geweld gaan meemaken. McVeigh is geen volksheld maar hij liet een serieuze erfenis na.

Nooit stond er meer op het spel

De Verenigde Staten is nog steeds een rechtsstaat, ook al is een kwart van de kiezers bereid om die overboord te zetten en heeft een van de twee partijen er nauwelijks boodschap aan. En dus is het juist dat de verpersoonlijking van de bedreiging van democratie en van die rechtsstaat voor de rechter staat in Washington DC. Eindelijk voor waar het om draait, het frustreren van de democratische machtsoverdracht na het verliezen van een verkiezingen. Een staatsgreep die niet zo mag heten.

Een van de criteria voor veroordeling zou zijn of Trump werkelijk geloofde dat hij de verkiezingen gewonnen had en enkel door bedrog en diefstal van stemmen geen tweede termijn kreeg voor zijn destructieve fratsen. Het woord ‘geloven’ is in deze context problematisch want deze man gelooft nergens in. Hij rotzooit maar wat aan, kijkt waar hij een voordeel uit kan halen, gooit het in de arena en kijkt of het werkt. Doet het dat niet, dan gaat hij met wat anders verder.

Het grootste probleem van Amerika is dat de Republikeinse ‘leiders’ (ook zo’n woord waar je in deze context vraagtekens bij kunt zetten) dit gedrag – Trump doet het al decennia in de Newyorkse onroerend goed en mediawereld – hebben getolereerd. Dat stelde Trump in staat om de Big Lie erin te heien. Geloofde hij in zijn eigen leugen? Natuurlijk niet, maar de lafaards om hem heen stelden hem in staat de leugen te blijven pushen.

Ze doen nu ook allemaal alsof het ongepast is dat deze rechtszaken aan de orde komen tijdens een campagne. En al helemaal in een campagne waarin Trump de Republikeinse frontrunner is. Dat miskent een simpel feit, en dat is dat Trump campagne voert juist om dit soort rechtszaken te ontlopen. Daarom kwam hij er meteen mee op de proppen in november 2022, daarom zamelt hij miljoenen in van kleine dommerikken, miljoenen die hij voor zijn juristen gebruikt. Anders gezegd: het argument dat Trump niet vervolgd zou mogen worden omdat hij presidentskandidaat is, is een cirkelredenering.

De rechtsstaat moet nu doen wat de politiek naliet (niet durfde), namelijk deze man weghouden van het Witte Huis. Deze hele farce, waarin Republikeinse concurrenten de man niet durven aan te vallen, had voorkomen kunnen worden als de senatoren op 13 februari 2021 hun rug gerecht hadden en de man geïmpeached hadden. Ja, ik weet het, water under the bridge, maar het is goed daaraan te blijven herinneren.

Die concurrenten, de reactionaire bulshitter DeSantis incluis, balen er nu geweldig van dat zij een hopeloze, nutteloze en frusterende campagne voeren tegen een spookkandidaat. Het is ze van harte gegund.

Ik blijf vermoeden dat Trumps ballon gaat leeglopen in de loop van het komend jaar. De Republikeinen gaan zich realiseren dat hij een probleem blijft en het zou mij uiteindelijk niet verbazen als de conventie met een dark horse komt (dat is al heel lang niet meer gebeurd, maar Trumps kandidatuur is zo uniek dat niets me meer zou verbazen). Kan dat, ook als de voorverkiezingen iemand anders hebben opgeleverd? Alles kan. De Republikeinen doen wat ze nodig vinden om macht te krijgen en te houden, en waarom zouden ze dit niet doen als ze Trump jarenlang hebben getolereerd?

Een dark horse vereist een compromis op een conventie die hopeloos is vastgelopen. Als dat zou gebeuren, lijkt me een relatieve buitenstaander met kans op winst een betere optie voor de Republikeinen dan een van de lui die Trump niet durden aan te pakken. Ik blijf maar denken dat Chris Sununu die man zou kunnen zijn, de terugtredend gouverneur van New Hampshire, die kritisch is ove Trump maar verstandig genoeg zich niet heeft opgeknoopt aan een kansloze campagne.

Laten we eens kijken naar de zielloze club pretendenten. Mike Pence, wiens enige daad van staatsmanschap was te weigeren de grondwet te schenden maar die verder niets van betekenis heeft gedaan, heeft zelfs niet voldoende supporters, financieel en in de peilingen, om aan het debat deel te nemen. Nou ja, debat, de grote leugenaar heeft al laten weten dat hij niet mee zal doen – dat accepteren zou voor een serieuze partij een diskwalificatie zou zijn. Maar zijn calculatie dat de concurrenten elkaar meer zullen aanvallen dan de criminele president lijkt me typisch Trump: gutfeeling is correct.

Het snoepje van de week is senator Tim Rice van South Carolina – door de Wall Street Journal opgepompt als de krant niet probeert de valse Democraat Joe Manchin als derde partij man naar voren te schuiven. Ik vind het moeilijk voor te stellen dat een zwarte senator, braaf conservatief maar verder onopvallend en niet erg interessant, voor de racistische Trump aanhang acceptabel zou zijn. 

Nikki Haley heeft tot nu geen doorbraak kunnen forceren, zelfs geen doorbraakje. Ze heeft niets laten zien dat haar interessant maakt. Ik denk dat zij bij uitstek degene was die afstand had kunnen nemen van de psycho maar ja, ook hier, ze durfde niet.

Chris Christie is enkel strijdvaardig omdat hij Trump haat (nu diverse flirts). Hij is de beste, of in elk geval de meest bloeddorstige, debater. Ik zie ernaar uit om hem tekeer te horen gaan, maar ik zie hem niet als serieuze kandidaat. Ook Glenn Youngkin, gouverneur van Virginia, verdient hier een vermelding. Hij staat in de coulissen. Gouverneurs hebben in Virginia maar één termijn, dus als Youngkin ooit mee wil doen dan is het nu. Maar dan wel via een hung convention of heel laat in de primaries als alles is vastgelopen.

Asa Hutchinson, oud gouverneur van Arkansas (jazeker, Billy werd daar ook groot), is een degelijke, betrouwbare en rechtsstatelijk conservatief, die het lef heeft om de psycho aan te vallen. Gouverneurs zijn betere kandidaten voor het presidentschap (zie DeSantis, Haley, Christie, Burgum) maar er moet een wonder gebeuren wil Hutchinson doorbreken. Dat geldt ook voor Burgum, een obscure gouverneur van een van de kleinste staten, North Dakota, die met eigen geld campagne voert.

Vivek Ramaswamy is ook zo’n rijkaard. Hij is de Andrew Yang van dit jaar – u weet wel (of waarschijnlijk niet) de entrepreneur die in 2020 zijn karretje richting Democratische primaries duwde. Zo’n campagne is een vanity ding, en het houdt dit soort lui van de straat. Voor Ramaswamy geldt dat zijn opinies libertair zijn of/en rechts van Atilla de Hun, inclusief zijn voortdurend hielenlikken naar de psycho, onder meer door hem gratie te beloven. Wordt niets met deze man.

Tja, en dan DeSantis. Het is plezant om zijn campagne te zien worstelen. Een onplezierig persoon, een opportunistisch reactionair gouverneur. De gedachte ‘alles beter dan Trump’ gaat niet goed op als je DeSantis bezig ziet.

Het debat, eind augustus, gaat wat helderheid geven over de capaciteiten van deze lui. Al heb ik geen greintje respect voor de psycho crimineel, hij blijft de kandidaat die het meest aantrekkelijk is, gegeven Bidens onwil om met pensioen te gaan. Met frisse tegenzin zullen de Democraten hem steunen (Robert Kennedy is een idioot die op naamsbekendheid als horzel functioneert), hopelijk liggen er scenario’s klaar wat te doen als de oude man omvalt. En hopelijk is dat meer dan Harris naar voren schuiven want dan wordt winnen lastig.

Zorgelijk? Ja, vooral nu de Hunter Biden problemen problematischer lijken te worden voor pappa Joe. Geef de Republikeinse vissers credit voor het uitbouwen van dit verhaal. Of je het nu leuk vindt of niet, gerechtvaardigd vindt of niet, Hunter gaat een rol spelen in dit verkiezingsverhaal.

Het is, kortom, een fraai toneel. De Amerikaanse rechtsstaat ligt op alle terreinen onder vuur. Kan een notoire oplichter/crimineel/grondwetschender/veroordeeld seksueel lastigvaller wegkomen met zijn staatsgreep? Kan hij ondanks al die aanklachten opnieuw president worden en het land naar de ondergang voeren? Gaan we een reguliere rechtsgang zien en gaan we acceptabele presidentsverkiezingen meemaken? Dreigender wordt het niet voor de belangrijkste democratie in de wereld.

Zomerobservaties

Het blijft deze zomer vooral bij observeren.

Trump die voor steeds meer aangeklaagd wordt, Republikeinen die steeds minder accepteren dat er een rechtsstaat is die tot dit soort processen leidt. 

Het is goed dat het juridisch apparaat nu wel doet wat de laffe Republikeinse senatoren niet durfden toen ze Trump van een impeachment lieten ontsnappen: hem verantwoordelijk houden voor de terreur van 6 januari en, in bredere zin, de leugens over de verkiezingen.

Niet dat ze veel geleerd lijken te hebben. DeSantis, over wie zo meteen meer, blijft Trump verdedigen en bagatelisseert de aanval op het Capitool.

De gouverneur van Florida is nog steeds de enige die enigszins doorkomt in de strijd (is het dat?) voor de Republikeinse nominatie, al zit hij vastgepind op twintig procent van de Republikeinse kiezers. De New York Times had vandaag weer een mooi artikel waarin zijn grootste succes (zoals hij het zelf vertelt) van serieuze kanttekeningen wordt voorzien: hij keerde zich tegen vaccins en coronamaatregelen toen dat politiek zo uitkwam en het heeft doden en zieken gekost. Klik hier

Verder heeft lellebel Marjorie Taylor Greene, let wel, een van de top Republikeinen in de sfeer van Speaker McCarthy, het nodig gevonden om privefoto’s van Hunter Biden in een hearing van het Huis te laten zien. Het doel? Geen ander dan Biden schade toebrengen. Het past bij de dame, geen normen, geen enkel doel, enkel destructief.

In Nederland ben ik niet ontevreden met Frans Timmermans als lijsttrekker. Hij bindt meer Groen en Sociaal Democratie dan wie dan ook. Of dat voldoende is om kiezers over de streep te halen? D66 gaat weer flink verliezen, het lijkt me dit keer meer naar links dan naar rechts. En, u had het kunnen raden, de VVD gaat gewoon gezellig samenwerken met de partij zonder leden, de PVV. 

Voor ik afhaak drie leestips (afgezien van mijn eerdere plug voor Thomas Edstal).

Eerst Birchers. How the John Birch Society Radicalized the American Right door Matthew Dallek. U kent de John Birch Society misschien als de club idioten die eind jaren vijftig verkondigde dat president Eisenhower een geheime communist was. Wat fascineert in deze geschiedenis van de club is hoezeer de thema’s waarmee ze zichzelf in het extreme spectrum zetten in de jaren vijftig en zestig nu gemeengoed zijn geworden in de Republikeinse Partij van Mitchell, Trump en McCarthy. En DeSantis, want boekverboden en samenzweringsnonsens waren toen ook bon ton in de sfeer van de Birchers. Het boek maakt weer eens duidelijk hoe lang deze ondertonen al spelen in de VS en, zorgwekkend, hoe sterk ze altijd aanwezig waren. Het hele imago van de American Century, waarin de VS voorbeeld was en de beste idealen nastreefde, kan zo langzamerhand op de vuilinisbelt. De huidige VS zit dichter bij het echte land.

Een heel ander boek, warm aanbevolen voor iedereen die ook maar enigszins in Japan is geïnteresseerd, is Stranger in the Shogun’s City. A Woman’s Life in Nineteenth Century Japan door Amy Stanley. Stanley is een expert in East Asian Languages and Civilizations en als zodanig in staat oud Japans te lezen en te interpreteren. Ze heeft een goudmijn aangeboord met brieven van een vrouw die rond 1840 het platteland ontvluchtte en naar Edo ging, de hoofdstad (nu Tokio). Nou ja, de goudmijn was beperkt, maar waar Stanley in uitblinkt is het beschrijven van het dagelijks leven in dat Japan – toen nog afgesloten van de buitenwereld, onder de harde hand van de shoguns en hun zetbazen en geteisterd door hongersnoden.

Ongelooflijk knap hoe Stanley op basis van allerlei bronnen de lezer meevoert in het leven van deze vrouw. Iedereen die in Japan is geweest en gefascineerd is geraakt door die samenleving (wie niet, dus?) kan hier zijn hart ophalen.

Een derde boek is Dust Child door Ngu Yen Phan Que. Het gaat over de kinderen die Amerikaanse soldaten in Vietnam achterlieten, maar specifiek kinderen van zwarte GI’s die in het moderne Vietnam gediscrimineerd worden. Het parallelle verhaal is dat van een helicopterpiloot die rond 2015 naar Vietnam komt, wetend dat hij een zwangere geliefde achterliet. Allerlei lijnen komen uiteindelijk samen op een ietwat ongeloofwaardige manier maar laat u daardoor niet afschrikken. Het boek geeft een mooi beeld van het Vietnam van toen en van nu, en hoe die twee zijn verbonden. Ik heb zelf ook over dat onderwerp geschreven.

Ten slotte een vierde boek waarvan ik heb genoten. Birnam Wood door Eleanor Catton. Een thriller over milieu, activisme, rijke charlatans die in New Zealand overlevingsbunkers bouwen (ja, Peter Thiel dus) en keuzes door individuele personages. Catton speelt superieur met de lezer, met diens sympathie en verwachtingen. Het boek speelt op het South Island van New Zealand, de verpletterende landschappen en de natuur zijn herkenbaar (Arthur’s Pass in vermomming). Lees hier over mijn eigen ervaring in dat land. Een geweldige leeservaring.

Prettige zomer.

Geef Rutte een VanMoof, als herinnering aan hoe het land heeft achtergelaten.

Natuurlijk combineerde Youp van het Hek het vertrek van Rutte met de ondergang van de VanMoof yuppenfiets. Die fietsen en hun gehaaste, niet oplettende douwers zullen vanzelf uitsterven, al zie ik een business opportunity voor een VanMoof-gehandicapten organisatie.

Van Rutte zijn we nog niet af. Heel slim voorkwam hij de motie van wantrouwen die hem meteen had weggestuurd door zelf te vertrekken, maar gegeven de formatie straks, zitten we nog minstens een jaar met die man. Wat mij betreft hadden ze de motie gewoon moeten doorzetten, in plaats van nu uit te barsten in lof voor de vertrekkende niet-vertrekker.

Nederlandse politiek is nu iedereen guessing game. Misschien gaat de VVD eindelijk een prijs betalen, misschien verdwijnt het CDA, misschien komt links toch goed samen en kan D66 zich losmaken van de Pechtold erfenis en echt sociaal liberaal worden. U gok is zo goed als de mijne, en ik gok er niet op.

Ik heb mijn stem over de gezamenlijke lijst van PvdA en GL al uitgebracht – voor natuurlijk. Als lijsttrekker zag ik liefst iemand anders dan Klaver of Kuiken (hoewel zij me positief verrast heeft). Maar alstublieft geen Aboutaleb en liever ook niet Timmermans. Wie dan wel? Lastig. Kati Piri vind ik een erg goed kamerlid, maar lijsttrekker? Paul Depla, burgemeester van Breda? Hmm, misschien wat te ver van Den Haag, al stond hij ooit op de drempel. Halsema, om de Telegraaf te pesten? Ik weet het niet.

Nederland is inmiddels veel rechtser dan we denken, en loopt goed mee in de algemene verrechtsing van Europa en het westen. Zou de VVD gewoon, net als in 2010, met de PVV gaan regeren? Een partij zonder leden, een een mans zaak? Niets om vrolijk van te worden.

De VVD zet zichzelf in positie voor de verkiezingen. Landsbelang? Nahh.

Het enige goede aan een kabinetscrisis nu is dat het de mogelijkheid biedt Rutte te dumpen. In een laatste daad van visieloos en nutteloos ploeteren torpedeerde hij zijn eigen regering, op het oog vooral om de VVD goed te positioneren. Het belang van het land, van langlopend beleid en van collega’s die hard gewerkt hadden aan plannen en voorstellen, speelde geen rol.

Het zal wel weer eindeloos speculeren worden over oktoberverkiezingen en wat dat gaat opleveren. Het zal Forum het grootste deel van zijn fractie kosten – good riddance. Of het de boerin fans veel zal opleveren hangt van de bereidheid af van VVD kiezers om naar de populisten over te stappen. Van mij mogen ze, lood om oud ijzer. De opportunisten van JA21 zullen asiel en vreemdelingenhaat opspelen.

Maar te vrezen valt dat de VVD toch weer als grootste van dit slagveld zal stappen, en misschien nog wel met Rutte ook. Je raakt die man maar niet kwijt. Long covid is er niets bij.

Wel raak je partijen kwijt. Rutte I kostte het CDA de kop, Rutte II de PvdA en nu gaat D66 de prijs betalen voor het niet regeren met GL/PvdA.

Laat ik in die context nog eens mijn ergernis over D66’s omgang met Rutte ventileren. U herinnert het zich vast niet meer, maar het was Alexander Pechtold dit Rutte na zijn schandelijk kabinet met de PVV redde toen Wilders zijn vriend liet vallen. Rutte stond in zijn hemd met een begrotingstekort dat veel te hoog was (voor Brussel), Pechtold hielp hem overleven. Het gaf Rutte staying power, het kostte D66 zetels en deelname aan de volgende regering en Pechtold zijn kans om ook eens keer een succesvol ministerschap te laten zien. Af naar het CBR.

Rutte III viel vanwege de toeslagenaffaire. Asscher trok de consequenties van zijn falen, wat mij betreft heel onverstandig. Hj had er vol in moeten gaan en ook verantwoording van de premier moeten eisen. Rutte bleef en schudde het van zich af om Rutte IV te maken en opnieuw te laten zien dat D66 weinig heeft geleerd.

De kans om Rutte te laten vallen was er na de Omzigt affaire, toen Kaag had uitgesproken dat ze geen vertrouwen meer in de man had. Ze beet niet door en, ja hoor, Rutte kwam weer terug, dominerend als vanouds. Vervolgens maakte D66 de fout om Groen Links/PvdA te laten wegspelen door Rutte. De partij van Kaag had nooit in deze regering onder deze voorwaarden mogen stappen. 

De prijs zal in oktober betaald worden. De zoveelste decimatie van D66. Ik kan alleen maar hopen dat GL/PvdA daarvan ook wat zal profiteren, zodat een blokkerend blok op links (nou ja, met D66) mogelijk is. Anders krijgen we straks gewoon een regering met VVD, BBB en Klein Rechts. Vrolijk geleid door Rutte, die voor een reactionair beleid zijn hand niet zou omdraaien. Inderdaad, voor visie moet je naar de oogarts, zoals de langst dienende premier ooit vond. Voor zitvlees, van de rechter op de linkerbil, moet je bij Rutte zijn.