Noch Trump, noch Biden in november 2024?

Okay dan, het is tijd voor paniek. Ik had gedacht dat Trump nooit, never nooit, ook maar in de buurt van een overwinning zou kunnen komen. De meest recente opiniepeilingen wijzen op het tegendeel. Zeker, het zijn maar peilingen en ik heb de hoop op enig gezond verstand nog niet verloren, maar er is wel iets serieus gaande. 

Zijn Amerika zo dom om hem nog een termijn te geven? Ik sluit het niet uit. De hoofdrol daarbij  speelt dat het nalaten van de Republikeinen om hem verantwoordelijk te houden voor de verkiezingsleugens (het Huis heeft nu een ontkenner fundamentalist als Speaker) en voor de putsch op 6 januari, het de kiezer gemakkelijk maakt om Trumps wandaden te negeren of te bagateliseren. Inderdaad, zo zijn Amerikaanse kiezers. Kort van geheugen en zonder diepgang. Het is niet anders. Ze zien die oude man die geen persconferentie kan geven en schrijven hem af. En, eerlijk is eerlijk, ik kan het begrijpen. Zeker, als hij de enige keuze tegenover de psychopaat uit Florida, dan stemmen ze wel op hem, of misschien komen ze niet opdagen. Ik ben er niet gerust op.

De peilingen boden allerlei interessante gegevens. De belangrijkste is dat Biden serieus in de problemen zit, dat wil zeggen, dat wij allemaal serieus in de problemen zitten. Hij is gewoon te oud, zoals ik al lang verkondig. Ik moet er niet aan denken hoe hij het gaat doen in een debat met Trump (laat staan met anderen, ik kom er zo op terug). Verder is duidelijk dat het beleid van Biden weliswaar goed heeft gewerkt voor de onderkant van de samenleving en de vaste Democatische stemmers van de hogere middenklasse en hogerop een goed gevoel geeft, weinig indruk maakt op de lage middenklasse, tegenwoordig te kiezers voor de Republikeinen. Biden mag een halve dag op FDR geleken hebben, hij houdt er weinig aan over. Sterker nog, hij verliest zwarten, hispanics en vooral jongeren. Je houdt het niet voor mogelijk, maar dat kwam eruit.

De druk wordt groter. Het is nog niet te laat om met pensioen te gaan als een succesvolle een termijn president in plaats van als loser van herverkiezing. Gavin Newson van Californië, Gretchen Whitmer van Michigan: ze staan klaar. Een teken aan de wand voor de oude man: zelfs de omlaag geschreven Kamala Harris zou het beter doen tegen Trump dan Biden. New Hampshire gaat problematisch worden voor Biden. De enige tegenkandidaat, congresman Dean Philips, gaat niet president worden maar het verzet tegen Biden kan hem in NH wel degelijk laten struikelen. Mensen stemmen dan op Philips om Biden weg te krijgen. Truman ervoer het in 1952, Johnson in 1968. 

Ook interessant omdat het wat zegt over de helemaal niet zo sterke positie van Trump waren de cijfers van andere Republikeinen tegen Biden. Zelfs de imploderende DeSantis zou met grotere cijfers winnen, terwijl Nikki Haley spekkoper is en Biden flink zou verslaan. Ik heb het eerder geschreven: iedere andere Republikein kan Biden verslaan – en nu kan ook Trump zelf dat doen.

Terzake: Trump is helemaal niet zo sterk. Met al zijn bekendheid krijgt hij nog steeds maar de helft van de Republikeinse kiezers mee. Dat zou voor een oud-president in New Hampshire problemen op moeten leveren. De betere cijfers in een match up met Biden voor DeSantis en Haley zullen de Republikeinen ook aan het denken moeten zetten. Ze hebben betere kansen tegen Biden dan Trump. De peilingen lieten ook zien dat als Trump eenmaal veroordeeld zou zijn, veel kiezers afhaken. Gek als ze zijn, willen ze niet een veroordeelde crimineel in het Witte Huis.

Ik blijf bij mijn voorspelling dat Trump gaat schuiven. Misschien zelfs al na het volgende Republikeinse debat, waar Haley misschien eindelijk eens een kritisch woordje kan zeggen over haar voormalige baas. Na dat debat zijn we ook Tim Rice kwijt. Er is nog steeds de optie van een dark horse, zeker als de Republikeinen het bij de tussentijdse verkiezingen van vandaag, goed doen in Virginia. Greg Youngkin zal dan onder druk komen om in elk geval ‘beschikbaar’ te zijn.

Deze peilingen zijn des te beangstigender omdat Trump en zijn trawanten op twee terreinen bezig zijn het te winnen presidentschap vast in te vullen. Om te beginnen, typisch Trump, een wraakactie tegen iedereen die hem ooit de voet heeft dwarsgezet. Voormalige medewerkers als chef staf Kelly en minister van Justitie Barr (die krijgt dan loon naar werken, maar dat terzijde). Het wordt een lawine van beschuldigingen, onderzoeken door zijn lakeien in het Huis en aanklachten tegen de Biden Crime Family.

Het tweede terrein is zo mogelijk nog gevaarlijker. In het plan voor 2025, mede opgesteld door de geradicaliseerde denktank de Heritage Foundation, gaat Trump de hele overheid overhoop halen. Hij gaat onmiddellijk 50.000 ambtenaren ontslaan en deels vervangen door hielenlikkers, hij gaat ministeries afschaffen, beleid opzijzetten. Het gebeurt allemaal onder de vlag van de theorie van de unitary executive die claimt dat de uitvoerende macht, de president, kan doen wat hij wil. Als het u niet bevalt mag u over vier jaar op iemand anders stemmen. Ik kom op die theorie uitgebreider terug in mijn nieuwe boek over het presidentschap dat in februari verschijnt. Trump krijgt al maar vast de steun van de Wall Street Journal, die nu eindelijk een buitenkans ziet om de hele Washingtonse overheid op te ruimen, de New Deal te verwijderen.

Een verkiezing van Trump, laat daar geen misverstand over bestaan, betekent het einde van de Amerikaanse democratie en het einde van Amerika’s voortrekkersrol in de wereld. Het zal ook het einde betekenen van de EU, want autoritaire leiders en radicaal rechtse bewegingen in diverse Europese landen zullen op zijn vleugels aan de macht komen.

Het proces is al bezig. Naarmate we meer horen over de geloofsradicaal die nu Speaker is, kunnen we meer vrezen over wat dit Huis gaat doen. Geen hulp aan Oekraïne, vuilpraat over gays en mensen die de bijbel niet als dagelijkse leidraad hanteren. Als het nog goed wil komen, moet er snel iets gebeuren. Ik kijk nog steeds iedere ochtend hoopvol op mijn telefoon of Biden nog niet is omgevallen. Ik geef het toe, niet erg kies.