Jinek doet zichzelf tekort in haar aanbidderige pose voor Clinton.

Inmiddels Eva Jineks interview met Clinton gezien. Niet goed voor haar reputatie als doorvragende journaliste, sorry.

Dit was meer een interview door een Clinton-acoliet, Twan Huys of Willem Post.

Geen kritische vraag werd gesteld en al helemaal niet: waarom vond u het in vredesnaam nodig om nog eens kandidaat te zijn? Of: u heeft een lange geschiedenis van verkeerde politieke inschatting. Heeft u niet het gevoel dat ons bekroop: deze vrouw leert niets?