Je kunt iedereen alles wijsmaken

Drie van de tien Republikeinen geloven dat de FBI 6 januari heeft opgezet en uitgevoerd. Twee derde van de Republikeinen gelooft dat Donald Trump de verkiezingen van 2020 heeft gewonnen. Zowat alle evangelische kiezers in Amerika geloven dat God Trump heeft gezonden en hij is niet te beroerd om dat te herhalen. Een kwart van de Nederlanders gelooft dat Geert Wilders na twintig jaar schreeuwen, roepen en haatzaaien niet meent wat hij zegt en wat hij in zijn programma heeft staan. Je kunt iedereen alles wijsmaken.

De haatzaaier staat op de nominatie om premier van Nederland te worden, de aartsleugenaar en couppleger om ongehinderd naar de Republikeinse nominatie op te stomen. Het vergt medewerking van mensen die niet in bovenstaande leugens geloven maar ze niet tegenspreken of zich ertegen verzetten. Meebewegende types zoals Pieter Omtzigt en de leiding van de VVD. De hele politieke vertegenwoordiging van de Republikeinse Partij. 

Je hoeft niet naar Trumps Hitler taal te verwijzen om overeenkomsten te zien met die andere dictator die via democratische middelen aan de macht kwam en vervolgens de democratie afschafte. Ik heb nog niet de moed opgegeven dat Trump in Iowa of New Hampshire de eerste schade oploopt en Joe Biden liet gisteren in de 6 januari herdenking zien dat er nog leven in hem zit.

En het is aangenaam om te zien dat het Supreme Court, vol met aanhangers van ‘original interpretation’, die vinden dat een wet letterlijk gelezen moet worden en geïnterpreteerd met wat de indieners ervan indertijd zeiden, zal moeten oordelen of Trump al of niet op het stembiljet mag. Als ze zich aan hun eigen normen houden, betekent dit dat ze Trump van het stembiljet moeten weren. Zoals een mooi onderzoek van ABC News liet zien, is het ambt van president wel degelijk genoemd bij de behandeling van het Veertiende Amendement. Was 6 januari geen insurrection – zou het Supreme Court zich wagen aan de feiten rondom een zaak? Ik verwijs naar de top labbekak van de Republikeinen in de Senaat, de superbejaarde Mitch McConnell, die op 7 januari sprak over een ‘insurrection’.

Wat we zien is stug volgehouden leugens een niveau van waarheid krijgen en een eigen leven gaan leiden. Dat komt door Trump maar niet door Trump alleen. De Republikeinse Partij, een enkeling uitgezonderd, zoals Liz Cheney, heeft geen kik gegeven om deze leugens terug te dringen. De Republikeinse Partij heeft de democratie opgegeven. Onze les: leugens moet je direct, hard en eindeloos bestrijden.

Trump 2.0 wordt een heel ander verhaal dan de chaos van Trump 1.0. Er ligt een dik pak plannen klaar om de overheid totaal te politiseren, om het ministerie van justitie te gebruiken om rekeningen te vereffenen, om het Pentagon naar Trumps pijpen te laten dansen. Laten we er geen doekjes om winden: als Trump opnieuw president wordt, is dat een dodelijk klap voor democratie in de wereld. 

De verheffing van Geert Wilders tot leider van ‘dit prachtig land’ past niet in die categorie. Niet omdat Wilders zo fijn is en afstand heeft genomen van twintig jaar haatzaaien maar gewoon omdat Nederland niet meetelt in de wereld. De Pieter Omtzigten van deze wereld vertellen een mooi verhaal maar als het op principiële stellingnames aankomt, gaan ze snel door pomp. Dat kabinet, dat komt er wel. 

Nog een gelukkig 2024 toegewenst. Het zal niet meevallen.