De PvdA verslikt zich in moslims. Niet voor het eerst.

De Amsterdamse PvdA leider Marjolein Moorman:

Voor mij symboliseert een boerka de ongelijkheid van vrouwen en mannen. Een man mag zich vrij vertonen, maar de vrouw moet zich bedekken. Dat heeft voor mij niets met vrijheid te maken.
Tegelijk mag een boerka nooit een vrijbrief zijn om vrouwen te bedreigen of op te jagen.

Ze reageerde op een kleurrijk protest tegen het boerkaverbod.

Wat mij betreft is dit de PvdA op zijn slechtst, of zijn domst. Moorman gaat ervan uit dat geen enkele vrouw met een boerka die vrijwillig draagt. Wat het voor haar symboliseert is niet geweldig belangrijk, maar haar redenering leidt rechtstreeks naar het hoofddoekverbod van de haatzaaier. Alle bedekking is in haar opinie een aantasting van vrijheid. De vrouwen die vrijwillig een hoofddoekje dragen zullen zich enorm door haar aangesproken voelen.

Door stupide wetgeving op aanstichten van de haatzaaier lokt de wetgever bedreiging of opjaging uit. Moorman werkt daar aan mee.

Ze had beter haar mond kunnen houden, of misschien niet, want dit precies wat er mis is met de PvdA en haar houding tegenover moslims. 

In elk geval spreekt ze niet namens mij, als PvdA lid.