De oorlog tegen de FBI en de Amerikaanse rechtstaat

Binnen een jaar heeft Trump  het hoofd van de FBI, Comey, en de tweede man van de FBI, McCabe, ontslagen. In de tussentijd voeren Trump-televisie en het Witte Huis een verhaal op alsof de FBI een samenzwering zou vormen tegen de regering-Trump. De oorlog tegen Kerstmis mag Trump gewonnen hebben, hij heeft er een oorlog tegen de FBI voor in de plaats. En deze oorlog is een stuk gevaarlijker.

Republikeinse politici in het Congres publiceren een half verhaal dat suggereert dat zo’n FBI samenzwering tegen Trump bestond. Republikeinse politici in het Congres zien geen risico dat Trump speciale onderzoeker Mueller zou ontslaan, daarmee de psycho aangevend dat als hij dit zou doen hij van hun kant weinig verzet zou ontmoeten.

Ondertussen voeren Trump-televisie en het Witte Huis een stille (nou ja) oorlog tegen de tweede man op Justitie, Rod Rosenstein. Hij is degene die de verantwoordelijkheid heeft over het Mueller onderzoek. Om Mueller te kunnen ontslaan moet de psycho Rosenstein overhalen dat te doen of hem eerst ontslaan en dan een meer willige medewerker zoeken. De minister van Justitie, de hopeloos gecompromitteerde kleine man Sessions, zit er nog maar is door Trump gekleineerd en kan iedere dag ontslagen worden.

Dit is hoe de democratische rechtsstaat in Amerika erbij staat. De president voert oorlog tegen de FBI die als onafhankelijke instelling onderzoek doet naar mogelijk crimineel gedrag tijdens de campagne of daarna. De president ondermijnt een onderzoek naar mogelijk wangedrag en zijn partij in het Congres tolereert dat.

Nee, een autoritair of dictatoriaal regime is het niet. Dit is erger. De Republikeinse Partij zelf is deelnemer aan de uitholling van zowel het presidentschap als de rechtsstaat. Er is geen kans dat deze opportunisten hun controlerende taak vervullen – tot de problemen met de psycho en zijn aanhang niet meer te ontkomen zijn en dan is het te laat.