Als conservatieven beginnen te klagen over de toon …

Op 3 juni plaatste de krant zonder mening een stuk van de conservatief Josuah Livestro, hoofdredacteur van de site Jalta, waarin hij zijn voormalige bondgenoten op rechts opriep op te houden samenzweringsonzin te verspreiden. Klik hier.

Omdat de discussie nog wat doorgaat (nou ja, zijn bondgenoten protesteren) toch nog maar de ingezonden brief die ik stuurde en die de krant niet plaatste.

Joshua Livestro mag zich hullen in een mantel van redelijkheid, klaar om een grens te trekken in de rechtse tent (3 juni). Hij kan echter niet medeverantwoordelijkheid ontlopen voor het scheppen van het klimaat waarin de gevaarlijke types die hij nu de maat neemt ruim baan kregen in zijn eigen publicaties en media ondernemingen, en in bredere zin, door het intense negativisme en obstructionisme van modern anglosaksisch conservatisme, Livestro’s thuisland.

Door te zeggen dat die types pas na 2015 zijn geradicaliseerd en dat hij het pas toen nodig vond om hen een halt toe te roepen, maakt Livestro het zich te gemakkelijk. De haatpraat en rechtse nonsens domineren al veel langer een debat waarin conservatieven steeds minder op inhoud en steeds meer op emotie speelden.

Volgens Livestro werd de ‘Republikeinse vrede’ in de VS pas in 2016 ruw verstoord. Hij gooit alles op Donald Trump. Wat Livestro voor het gemak wegmoffelt is dat de Republikeinse Partij, zijn grote voorbeeld in veel van zijn publicaties, al dertig jaar de Amerikaanse politiek ondermijnd. Republikeinen, conservatieven in het algemeen, accepteren niet dat een andere partij regeert. Ze schieten dan in de ondermijn-modus, zoals onder presidenten Clinton en Obama. Het was de leider van de Senaat die zich voornam om alles te doen om van Obama een één termijn president te maken. Hij deed zijn best.

Livestro heeft een vreemd begrip van ‘vrede’ en dat woord combineren met ‘Republikeins’ is waarlijk een gotspe. Het was Donald Trump die de birther nonsens (dat Obama niet in Amerika was geboren) al in 2009 begon op te spelen, maar het was de Republikeinse leiding die hier in meeging onder het motto dat alles wat Obama schade toebracht hen goed van pas kwam. Het was dogwhistle politics eerste klasse, zoals Republikeinen, inclusief Ronald Reagan al decennia racisme gebruiken voor politiek doeleinden – de heilige Reagan door in 1980 zijn campagne te beginnen in het dorp in Mississippi waar in 1964 strijders voor burgerrechten ongestraft waren vermoord.

De Republikeinen en bij extensie de conservatieve beweging in de VS én in Nederland hebben in dertig jaar niets positiefs geproduceerd. Letterlijk niets. Geen enkel serieus wetsvoorstel, geen lange termijn visie op de samenleving. Belastingen verlagen, de overheid de nek om draaien, Obamacare afschaffen, meer niet. Het enige dat ze konden doen was obstructie plegen. De club van Trump, Wilders, Yannopoulis (innig omarmd door Thierry Baudet) en andere haatzaaiers is het product van dertig jaar bloedeloos, genadeloos en gewetenloos negativisme van conservatieven zoals Livestro en zijn maten.

Heel fijn dat hij de koekoeksjonkies die hij al die jaren hij uitgebroed nu uit het nest wil stoten maar Livestro kan niet aan de verantwoordelijkheid ontkomen dat hij zelf mede het klimaat heeft geschapen waarin deze extremisten nu kunnen bloeien. Livestro is geen William Buckley. Die zou het nooit zover hebben laten komen.