Trumps saturday night massacre op het nippertje voorkomen

Volgens de NYT zou Trump in juni besloten  hebben om speciale onderzoeker Mueller te ontslaan. Niets irriteert de psycho met de kleine handjes meer dan het onderzoek dat zijn superkleine overwinning in 2016 in een kwaad daglicht zou stellen. Trump zou drie redenen gehad hebben om Mueller te verdenken van een conflict of interest.

De eerste is het meest veelzeggend: Mueller zou zijn lidmaatschap van een Trump golfbaan opgezegd hebben omdat de psycho de lidmaatsgelden had verhoogd. Alleen Trump kan denken dat een dergelijke daad een conflict of interest op kan leveren. Dit is een man die zijn vetes koestert en denkt dat anderen dat ook doen.

Mueller zou ook niet onpartijdig kunnen zijn, meende Trump, omdat hij had gewerkt voor een advocatenbureau dat Jared Kushner had vertegenwoordigd. Mueller zelf had nooit iets met Kushner te maken gehad. Een derde reden was dat Mueller was gevraagd om een gesprek om eventueel opnieuw directeur van de FBI te worden (nadat Trump, in de domste van zijn domme daden, Comey had ontslagen), een dag voordat hij speciale onderzoeker werd.

Geen van de drie redenen heeft substantie. Trump werd voor een blunder van ongekende klasse behoedt omdat zijn jurist, die tot dan trouw Trumps belangen diende, dat ook nu deed en dreigde ontslag te nemen als Trump het ontslag zou doorzetten.

Als Trump had doorgezet zou een deel van de top van het ministerie van Justitie ook ontslag hebben genomen want ze zouden geweigerd hebben Mueller te ontslaan. Dat was het patroon toen Richard Nixon in 1973 de onderzoeker naar zijn misdaden wilde ontslaan.

Enfin, het is allemaal niet doorgegaan, maar het onderstreept nog maar eens hoe obsessief de psycho bezig is met het Rusland onderzoek. Zijn ferme aankondiging dat hij graag door Mueller gehoord zou worden wordt geïnterpreteerd als Trumps denken dat hij in een gesprek iedereen te slim af kan zijn. Zijn advocaat probeert hier al weer de zaak terug te draaien omdat hij inmiddels wel weet dat Trump niet de slimste is als het tot een confrontatie met Mueller komt.

Zie voor het hele verhaal de NYT