Mijn diner met Uncle Oliver, Trump-stemmer extraordinair.

Het is goed om met Uncle Oliver te praten. Hij is een aardige vent, Chinees-Amerikaans, een man op leeftijd, wonend in een retirement community waar alleen maar mensen wonen en golven zoals hij. Uncle Oliver is een Trump aanhanger in hart en nieren.

Twee aspecten van zijn Trumpofilie springen eruit en versterken elkaar. Hij heeft een hekel aan progressieven, socialisten, radicalen, eigenlijk iedereen die niet past in zijn visie van conservatisme, die overigens nauwelijks gedefinieerd is en blijft steken in belastingen en afkeer van een overheid. En hij krijgt alleen maar informatie via Fox News. Volgens Oliver is Hannity een betrouwbaar nieuwsgaarder.

Als je wat verder doorpraat onderkent hij wel problemen met deze president, maar wat was de keuze in 2016? Hij vindt zichzelf ook een rechtgeaarde conservatief maar dat heeft vooral economische kanten, minder de cultureel-gelovige kanten die bij mijn zwager altijd een rol spelen.

Deze Trump-kiezer was zeker niet bereid Trump te laten vallen. Hij had allerlei excuses voor diens gedrag, of liever, geen excuses maar goedpraterij. Iedereen liegt, iedereen bedriegt. Hij moest toegeven dat Obama, gehaat als hij was, een schandaalloze ambtstermijn doormaakte. Maar ja, die was wel socialist. 

Het onderwerp Poetin en de ongezonde bro-love van Trump werd zorgvuldig vermeden. Autoritaire leiders zijn niet per se onaantrekkelijk, integendeel, die zorgen dat de dingen die nodig zijn gedaan worden.

Deze immigrant vond dat illegalen hard aangepakt moeten worden, vooral als ze, zoals ze steeds doen, illegaal stemmen. Het onderzoek naar al die miljoenen stemmen die Trump de overwinning in aantallen stemmen kostten, is op niets uitgelopen, maar aan Uncle Oliver is het voorbijgaan. Hij zit nog steeds op de Fox-lijn dat verkiezingen worden beslist door mensen die niet zouden mogen stemmen. Je moet dat ook niet gemakkelijk maken, dat stemmen, vond Oliver.

De president heeft in zijn ogen geen rol als voorbeeld, rolmodel of uitdrager van een statuur die bij het ambt hoort.  Trump wordt bewonderd voor zijn uitgesprokenheid. Mitch McConnell, de kwade genius achter het Republikeinse ruggegraatloze steunen van de baas, was volgens Oliver een slimme man, die niets anders deed dan wat Democraten zouden hebben gedaan.

California was verpest omdat de Democraten alle posten bezetten, vond Oliver. Gouverneur, meerderheden in het staatscongres. In Washington gebeurt hetzelfde, opperde ik, maar dan door de Republikeinen. Nee, dat zag ik toch verkeerd.  Zij waren conservatief en dan is het okay.

Oliver is deel van de onwrikbare achterban van Trump, de dertig procent waar beneden hij nooit zal zakken. Ik weet niet hoeveel waarde je aan die groep moet toedelen want dit zijn mensen die toch nooit op een Democraat zouden stemmen. Trump, Bush, Romney, eventueel met de neus dicht McCain, krijgen blind hun stem. 

Ik schrijf niet graag grote groepen mensen af als onbereikbaar voor rede of gezond verstand. Tegelijkertijd moet ik vaststellen dat een behoorlijk grote groep in Amerika in die categorie zit. Ik zie nog niet iemand opstaan, Democratisch of Republikeins, die daar doorheen zal kunnen breken.