McCain kan Trump nog wel eens lelijk opbreken.

Naar mijn smaak zijn de eerbetonen aan John McCain wat al te hoogdravend. Maar de man is dood, dus dat mag. In elk geval deze week.

Ik vond dat McCain niet kritisch genoeg was – in het openbaar – tegen Trump maar ik vermoed dat dit ook een week van wraak wordt.

De psycho in het Witte Huis – zich gedrukt voor Vietnam – was niet in staat om een behoorlijke tweet uit zijn kleine vingers te krijgen. Hij bidt voor de familie en Trumps geloof kennende, heb je daar weinig aan. Maar geen woord over McCain zelf. Trump kan geen respect tonen voor iemand die niet zijn voeten kust.

Dit wordt opnieuw een moeilijke week voor de narcist. McCain heeft Trump, naar verluidt, verzocht niet op zijn begrafenis te komen. En dus zullen daar in de National Cathedral beschaafde presidenten een woordje doen over de senator: Bush, Obama misschien Clinton. De huidige president zal afwezig zijn en de reden zal zelfs op Fox News genoemd moeten worden: de kleinzieligheid, de kleingeestigheid van deze man.

Ik heb zo’n gevoel dat dit voor de bewondering van de idolate Trump aanhangers meer schade zal doen dan de veroordelingen vorige week en over twee weken. Zoete wraak van McCain.