Malariapillen of niet, hopelijk blijft de psycho gezond. We willen hem erbij hebben op 3 november.

De psycho in het Witte Huis had geen beter signaal kunnen geven dat hij wetenschap, feiten en deskundigheid aan zijn laars lapt door zelf het door medici afgeraden malaria medicijn in te nemen.

Het is natuurlijk de vraag of deze pathologische leugenaar de waarheid vertelt. Zou hij het echt innemen? Of is het alleen maar weer flauwekul om straks te zeggen: zie je wel, ik krijg het virus niet dus het werkt. Zei ik altijd al. Het vertelt veel over deze regering dat je deze informatie met een zak zout moet nemen. Zijn dokter heeft alleen nog maar gezegd dat ze erover gepraat hebben…

Wat het wel weer bevestigt is dat de regering-Trump geen donder geeft om de adviezen die ze zelf uitbrengt. Gouverneurs moeten beslissen over open of sluiten, Trump roept tuig met automatische geweren op om die gouverneurs te dwarsbomen en versterkt het corrupte narratief dat het hier gaat om bescherming van grondrechten.

De regering legt een mager en onduidelijk advies neer over de voorwaarden voor heropening van de economie per staat maar houdt zich er zelf niet aan. En moedigt moorddadige en politiek corrupte gouverneurs als Kemp van Georgia aan om zich niet aan die regels te houden. Kemp reageert in dezelfde leugenachtige sfeer door statistieken te publiceren die een daling van corona-infecties zouden laten zien maar bij nadere beschouwing een hutspot van dagen blijken te zijn, zo bijeensprokkelt dat het resultaat een curve omlaag is, terwijl die in werkelijkheid op zijn best vlak is. Goed voorbeeld in Washington doet volgen.

Niemand hoeft zich zorgen te maken om de bijeffecten van Trumps medicijngebruik, zij het dat ik onder geen voorwaarde voor november die evangelische kwezel en pathologische hielenlikker van een Mike Pence in het Witte Huis zou willen. Hij zou met goodwill die hij niet verdient nog in staat zijn om de verkiezingen in het Republikeinse voordeel om te buigen. Zoals ik tijdens de capriolen van de Bush-Cheney bende hoopte dat kleine Bush gezond zou blijven zodat zijn kwade genius niet ook formeel de macht kon overnemen, zo hoop ik op een goede gezondheid voor de psychopaat die bij volle bewustzijn in november moet worden weggestemd.

De Trump-nonsens rondom de WHO is deel van de afleidingsmanoeuvre van de psycho om zijn domme aanhang te laten vergeten dat niet de WHO maar hijzelf zes weken tussen eind januari en half maart verkwanselde. Maar het onderstreept weer eens de roekeloze en destructieve ondermijning van wereldwijde organisaties die de VS nu tot doelstelling heeft genomen.

Ondertussen worden inspecteurs van ministeries die de vrijheid van onderzoek zouden moeten hebben, bij bosjes ontslagen en vervangen door acolieten. Het meest recente slachtoffer is de inspecteur in het State Department die op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo (over evangelische leugenaars en hielenlikkers gesproken) werd ontslagen. De redenen worden geleidelijk aan duidelijk. De inspecteur onderzocht een corrupte wapendeal met de Saoedische moordenaars, ingestoken door de lobbyisten van Rathyon die nu hun eigen lakei hebben in de vorm van de minister van Defensie, een voormalig lobbyist voor het bedrijf. Ook zou de inspecteur onderzoeken of Pompeo misbruik heeft gemaakt van assistenten om hen boodschappen te laten doen en de hond uit wandelen te nemen en of hij ongerechtvaardigd reisjes naar Kansas maakte om de optie van een senaatsrun daar open te houden. En, oh ja, of mevrouw Pompeo altijd mee moet.

Ook ondertussen roepen de Trump-jongens, een dubbele Fredo Corleone act (dom en corrupt in het kwadraat) allerlei flauwekul. Biden is een pedofiel – oh, grapje. Het coronavirus is na 3 november ineens verdwenen, wink, wink, de Democraten zijn ervoor verantwoordelijk. Deze ontaarde kleuters krijgen nota bene tegen enorme kosten bescherming van de secret service.

In Nederland wordt Obamagate, de flauwekul campagne van Trump tegen zijn obsessie, de president van het goede voorbeeld, alleen opgespeeld door de Telegraaf die zijn reputatie als broddelkrant uitbreidt door lieden als Leon de Winter en Wierd Duk hun op onkunde en kwaadwilligheid gebaseerde beschuldigingen te laten marketen. Oh ja, ook de Amerikaanse ambassadeur steunt deze onzin uit het rechtse samenzweringskamp. Maar een krant als de Telegraaf is blijkbaar de schaamte voorbij.

Ook in Nederland klaagt SGP baas Van der Staaij dat het gesloten houden van kerken lijkt op het dwarszitten van gelovigen. Dit is dezelfde onzin die evangelische zeloten in de VS uitkramen. Er is geen enkele reden het te verkondigen en Van der Staaij zou zich moeten schamen dat hij op deze manier de evangelische populist uithangt, nou ja, de zwarte kousen populist.

China houdt niemand voor de gek. Xi kan 2 miljard aan de WHO geven maar zijn goodwill is kwestieus. Er zijn weinig mensen die Xi zoveel beter achten dan de psycho. Nou ja, de psycho zelf natuurlijk die in een eerder stadium nog vertelde hoe goed hij en Xi kunnen opschieten en hoeveel bewondering hij voor de man heeft.