Infiltratie. De enige oplossing: stoppen met demonstreren.

Het gerechtvaardigde en zelfs bewonderenswaardige protest tegen de Gaza oorlog wordt besmeurd door gewelddadige elementen. Natuurlijk was het nergens voor nodig om vernielingen aan te richten in de universiteitsgebouwen en ik geloof de studenten organisatoren als ze zeggen dat zij er niet voor verantwoordelijk zijn.

Het probleem is, dat zijn ze wel. Als gemaskerde types in staat zijn jouw demonstratie over te nemen dan heb je maar twee opties: die maskers verwijderen (of de types) of je demonstratie afblazen en in elk geval zorgen dat hij plaatsvindt op plekken waar de schade te overzien is. Zoals boeren dat doen op snelwegen of op het Malieveld. Zonder ingrijpen van de leiders van de demonstraties weten we niet of dit anarchische elementen zijn die al eerder gewone demonstraties in winkelruiten inklappende oproertjes omtoverden, of provocateurs van rechts. Ik ben niet van de samenzweringen maar ik wil wel weten wat erachter zit. Helaas heeft de leiding van de UvA ook onvoldoende serieusheid getoond door met gemaskerde lui, in het Engels, te babbelen. Geen wonder dat het niets opleverde.

Het probleem van nu niets doen om deze infiltratie te stoppen is dat je het omgekeerde bereikt van wat je wilde bereiken. De Telegraaf heeft vrij spel en gebruikt de vernielingen, vanuit haar politieke activisme perspectief terecht, om alles wat demonstratreert verdacht te maken. Dit gaat serieuze gevolgen hebben. In Nederland kan het de haatzaaier, als zijn kabinet er niet komt of binnen korte tijd klapt, veel stemmen opleveren. In Amerika zagen we in 2020 dat de breed gesteunde Black Lives Matter demonstraties werden omgevormd tot law and order onderwerpen. Daar lieten de organisatoren dat niet alleen toe maar ze verzonnen zelf ook de meest stupide en schadelijke kreet in de recente demonstratiegeschiedenis ‘defund the police’. Het kostte Biden bijna de verkiezingen. En het is precies wat de gemaskerde anarcho’s willen.

Het zou verstandig zijn als studentendemonstraties zich beperkten tot terreinen waar geen schade kan worden aangericht, of gewoon, worden afgeblazen. Het punt is gemaakt, Israël is verantwoordelijk gehouden en gesteld. Hoe lang wil je daarop blijven hameren als elke volgende demonstratie je zaak schade toebrengt? Moed vergt ook om op een gegeven moment te zeggen: we kunnen dit niet controleren, we stoppen ermee.