Heeft dat do nothing Congres werkelijk niets beters te doen?

Het schijnt dat het ministerie van Justitie, kleine Jeff uit Alabama, bezig is met het opzetten van een onderzoek a la Mueller naar de Clinton Foundation, meer speciaal de afspraken over een deal uit 2010 over nucleaire brandstof. Als minister zou Hillary Clinton daarbij betrokken zijn geweest volgens de samenzweerders in het Oval Office en Fox in ruil voor groot geld voor de foundation.

Er vallen een aantal dingen te zeggen over deze treurige ontwikkeling.

1) Hebben die Republikeinen niets beters te doen? Bengazi verder onderzoeken? Russische bemoeienis misschien? Andere onzin?

2) We zien hier de nu al oude Trump strategie om de aandacht af te leiden van eigen problemen: begin over Hillary te ratelen. Dat zou niet zo erg zijn als het Republikeinse Huis, gespeend van enig ethisch besef, niet zo gemakkelijk meeging in dit soort onzin.

3) Dit onderzoek komt op verzoek van de president die vorige week ertoe opriep, in zijn typerende bla bla stijl. Kleine Jeff doet wat de baas zegt maar het roept allerlei vragen op over de onafhankelijkheid van het ministerie van Justitie dat ook geacht wordt de uitvoerende macht te controleren en zich niet op te stellen als uitvoerders van de president.

Qua stupiditeit en tijdsverspilling staat deze onderneming ongeveer op gelijk niveau met de pogingen van sommige domme Democraten om een impeachment op gang te brengen.

In dat kader wijs ik graag op de mooie column van Timothy Egan in de NYT over de chef voetenkusser in het Witte Huis, de volgzame heilige Mike Pence. Gaat vooral over die onzin van de heilzame werking van bidden als middel tegen massamoorden (ook Paul Ryan heeft daar last van) maar plaatst ook de leegheid en het gevaar van Pence in bredere context.  Klik hier.