Geen scenarist kan het bedenken

In de film The Godfather II blijkt Fredo, de niet zo slimme broer van Michael Corleone, een verrader. Hij voelde zich ondergewaardeerd en wilde ook een rol spelen in de familie. Het is misschien te gemakkelijk om de avonturen van Donald Trump Jr – met zijn broer Eric regelmatig weggezet als een dommekracht die zonder papa niets te betekenen zou hebben – te vergelijken met Fredo. Aan de andere kant is het aardig om het Trump familiespektakel zo te bekijken. Geen scenarist had het kunnen bedenken.

Kleine Donald ontmoette in juni 2016, vlak nadat zijn vader de nominatie had veiliggesteld, een Russische advocate, zo onthulde The New York Times. Zaterdag verklaarde Trump dat het gesprek ging over een boycot van Russische officials vanwege de dood van de zakenman Magnitsky in een Russische gevangenis. Als reactie op die boycot verbood Poetin in 2012 de adoptie van Russische kinderen door Amerikanen. Een onschuldig gesprek, schreef Donald Jr, wiens interesse in adoptie nieuw was.

Die bleek niet te bestaan, want toen Trump onder druk van het verhaal in de Times zondag een tweede verklaring aflegde, vertelde hij op de uitnodiging te zijn ingegaan omdat die mogelijk compromitterend materiaal bood over Hillary Clinton. Gewoon opposition research, vond Trump. Hij nam zijn zwager Kushner en Paul Manafort, toentertijd de campagnemanager van papa Trump en een gewezen lobbyist voor Russische belangen in de Oekraïne, mee naar de ontmoeting. Die zou niets opgeleverd hebben en toen het echt over adoptie ging, zou het gesprek snel zijn afgelopen. Ze zou ‘geen informatie van betekenis’ hebben verschaft, zei Trump, de suggestie wekkend dat als ze dat wel had gehad, het gesprek langer had geduurd.

De duimschroeven verder aandraaiend onthulde de Times dinsdag dat Trump tevoren per email op de hoogte was gesteld dat de beloofde informatie iets had te maken met de Russische overheid en pogingen Trump te helpen. De afzender van die email was een zakelijk contact van Trump met goede banden in Moskou. Later op de dag onthulde de New York Times dat in die email stond dat de informant een Russische regerings-jurist was. Laat maar komen, reageerde Trump Jr.

Nee, dit alles bewijst nog niet dat de Trump-campagne samenwerkte met de Russen. Wel laat hij zien dat gegeven de kans om van een Russische (regerings)bron informatie over Clinton op te duikelen de Trumpcampagne niet aarzelde. Geen rode vlaggen, geen aarzelingen, geen advies van juristen, maar een uitnodiging om naar de Trump Tower te komen en de hoogste mensen in de Trump-campagne te ontmoeten. Jammer dat ze niets had. Het moet geen verrassing zijn geweest toen de Russen later via Wikileaks de gehackte emails van de Clintoncampagne lekte. Geen wonder dat Trump later de Russen vroeg om die 30.000 verdwenen emails van Hillary te onthullen.

Dit is niet de smoking gun die Donald Trump onderuit zal halen. Hoewel de vingerafdrukken van de Russen op de verkiezingen staan, zal die gun niet snel gevonden worden, tenzij Obama natuurlijk het gesprek heeft opgenomen – wat wel eens de volgende Trump-tweet zou kunnen zijn. Wat deze onthullingen wel doen is tijd en energie opslorpen. De ervaring van de regering-Nixon en die van Bill Clinton was dat een regering die van incident naar incident moet rennen, nauwelijks iets gedaan krijgt.

Filmscenario’s hebben hun beperkingen. Fredo werd uit de weg geruimd. Dat is wat al te heftig voor deze real life serie. Donald Jr heeft geen overheidsbaan, maar er zal een punt komen dat Trump zijn familieleden zal moeten laten vallen. Schoonzoon Jared Kushner, die zijn FBI-formulier met deze ontmoeting moest aanvullen, zou wel eens de eerste kunnen zijn. Spannend of hij het einde van de zomer haalt.