De wreedheid van desinteresse

In de herhaling wordt het haast vermoeiend, maar het is belangrijk te benadrukken hoezeer de psycho bijdraagt aan het uiteenvallen van Amerika. Zie ook mijn artikel in de NRC.

Hij gedroeg zich min of meer beschaafd toen Houston onderliep en Florida bedreigd werd, bona fide onderdelen van zijn achterban. Trump is schandelijk in gebreke bij het helpen of zelfs maar interesse tonen voor Puerto Rico. Waarom? De vraag geeft het antwoord. Zijn kiezers wonen er niet, er zijn geen senatoren die gelijmd moeten worden. Hij laat deze Amerikaanse burgers rustig in de stront zakken.

Terwijl Puerto Rico verwoest werd en de burgemeester van San Yuan door hem uitgescholden wordt als ze meldt dat er letterlijk mensen doodgaan, was Trump bezig racisme op te stoken in Alabama, de NFL te misbruiken voor zijn verdeeldheid zaaiende boodschap en ging hij het weekend golven in New Jersey.

Puerto Rico had het nakijken.

Het zal niet de laatste keer zijn dat we de psycho zien doen wat hij het best kan, aan zichzelf denken en een wrede, verdeeldheid zaaiende president zijn. Maar het moet vastgesteld worden. Steeds maar weer.