De woke aanval van de anti-wokers op Amerika’s onderwijs.

U herinnert zich misschien dat Glenn Youngkin in 2021 tot gouverneur van Virginia werd gekozen met een campagne die zich vooral concentreerde op de culture wars. Meer specifiek, op de onzinnige stelling dat op openbare scholen in de staat CRT, Critical Race Theory, werd onderwezen. Fox News en rechtse praatpalen pakten dit onderwerp op en ineens was CRT, een redelijk onbekende academische theorie over de mate waarin in Amerika structureel racisme bestaat, door rechts omarmd. Ze doopten het ‘parental rights’.

Deze ontwikkeling, die economische en sociaal structurele onderwerpen probeert weg te moffelen onder vermeende culturele verschillen – de culture wars –, heeft school gemaakt (no pun intended). Niet alleen mag op scholen niet meer worden gepraat over onderwerpen die volgens de ouders hun kinderen zich ongemakkelijk zouden kunnen doen voelen, er wordt ook een opgeschoonde visie op de Amerikaanse geschiedenis gegeven. Als slavernij en segregatie de kinderen het gevoel geeft dat de Verenigde Staten niet het vermeende paradijs op aarde is, dan mag die geschiedenis niet gepresenteerd worden.

Hun tere kinderhartjes moeten afgeschermd worden voor alles wat ongemak zou kunnen veroorzaken. Als ik me niet vergis zien we hier een conservatieve woke beweging ontstaan die minstens even stupide is als het op universiteiten verhinderen dat onwelgevallige sprekers het woord mogen voeren. Mooi onderwerp voor activisten die van woke een inhoudsloos maar effectief aanvalswapen hebben gemaakt, denk Telegraaf columnisten, om zich met kracht te keren tegen deze ontwikkeling in het conservatieve kamp. Kan Leon de Winter zich keren tegen deze anti woke activisten die hun eigen wokeness scheppen?

In Florida heeft gouverneur DeSantis, voor even de lieveling van rechtse houwdegens die genoeg hebben van de psychopaat in Mar a Largo, die agenda uitgebreid tot sekse onderwerpen. In de ‘don’t say gay’ wet wordt op lagere scholen verboden om over onderwerpen te praten die iets te maken hebben met gay of seksuele voorkeuren. Kinderen van homo of lesbische ouders mogen in de klas niet praten over hoe normaal dat is. DeSantis maakte er goede sier mee. Hij plaatst zich naast Poetin, Kaczinsky en Orban in hun bs verhaal dat kinderen worden gegroomed, homo of lesbisch of wat anders worden gemaakt.

In veel staten worden boeken nu verboden, dat wil zeggen uit bibliotheken van scholen of openbare bibliotheken gehaald omdat activistische ouders ze onwelgevoeglijk vinden. Het liefst zouden ze die boeken verbranden.

Onderwijs, meer speciaal openbaar onderwijs, ligt onder vuur in de VS. Niet omdat allerlei ouders zich ineens opwinden maar omdat rechts een goed gefinancierde campagne voert om openbaar onderwijs kapot te maken. Dat is geen misselijke stelling maar hij wordt goed onderbouwd in een artikel in de New Yorker, dat de verkiezing van schoolboards in Tennessee volgde en de ontwikkeling daar breder trok naar het hele land. Ik voeg het toe als PDF. Lees en huiver. The Right-Wing Mothers Fuelling the School-Board Wars | The New Yorker

Kort samengevat: activisten, vaak niet uit het district of zonder kinderen in de scholen, trekken erop uit om iedereen die ze niet conservatief genoeg vinden onderuit te halen. Soms worden patente idioten voorgedragen voor het tamelijk onglamoureuze maar nuttige werk van de die schoolboards. Ze voeren campagne tegen lesmethodes die aantoonbaar goed hebben gewerkt. Ze chanteren uitgevers en politici. Ze proberen overheidsgeld naar prive en confessionel scholen te sturen en docenten in het openbaar onderwijs het leven onmogelijk te maken.

We mogen denken dat de eerste golf van anti-democratische en agressief conservatieve actie op 8 november werd weerstaan, maar onder de oppervlakte in de VS woeden desastreuze cultuur oorlogen waarbij het woke geneuzel op universiteiten klein bier is. Als de democratie in de VS teloor gaat dan is het niet omdat sociaal economische onderwerpen verdeeldheid zaaien en populisten macht verschaffen maar omdat mensen zich gek laten maken dat ‘hun’ cultuur onder vuur ligt. Zelf zijn ze intolerante, onnadenkende en bange lieden, alles in tegenspraak met wat Amerika groot gemaakt heeft.

Het is tijd voor een campagne om woke denken op rechts aan te klagen. Ik heb er nog geen goede term voor, maar die komt wel.