De Umwertung van Amerikaanse waarden.

Minister Pompeo deed zijn best. In Cairo, waar Amerika opnieuw een moorddadige dictator steunt, leverde hij een toespraak af waarvoor de toespraak van president Obama in 2009 in Caïro het model was. Dat wel zeggen, punt voor punt zei hij het omgekeerde van wat Obama indertijd had betoogd. 

De boodschap nu: Amerika omarmt iedere autocraat of dictator, ongeacht hoeveel mensen die opsluit of vermoord. De bondgenoot in deze strategie, enkel en alleen gericht tegen Iran, is Israël, het enige niet autoritair geregeerde land in de regio – al lijkt het qua politieke cultuur steeds meer op omringende landen.

Pompeo zaaide ook verwarring. Nou ja, zijn psycho baas had dat gedaan door aan de Pasha in Ankara te beloven hem een vrije hand te geven bij het over de kling jagen van Koerden, tot dan toe hulpvaardige bondgenoten van de VS in de strijd tegen ISIS. De voormalig brenger van democratie in de regio (zie wat daarvan terecht kwam), Trumps veiligheidsadviseur – moet je iemand naar wie niet wordt geluisterd adviseur noemen? – John Bolton had Trumps gutbeslissing al teruggedraaid. 

Pompeo maakte het geheel nu gecompliceerder door de Amerikaanse aanwezigheid in Syrië niet te koppelen aan de strijd voor vrijheid en democratie (tja) of tegen de dictator Assad, maar tegen Iran. Iran moet verdreven uit Syrië vond Pompeo. Wel, good luck with that.

De chaos in Washington leidt tot chaos in de wereld. Niet zonder kosten. Twee Trump doelstellingen maken school. De eerste is de omarming van niet of valselijk gekozen leiders die Amerikaanse waarden niet delen (of misschien moeten we Amerikaanse waarden inmiddels anders definiëren). De tweede is dat het voorbeeld van America First wordt gevolgd door vele andere landen. 

Je kunt Trump dat succes niet ontzeggen: hij slaagt er werkelijk in de wereld veilig te maken voor autoritaire regimes die vooral uit zijn op eigen belang.

Vandaar dat hij wel een deal zal krijgen met China dat dezelfde instelling heeft. Mij zou het niet verbazen als over niet al te lange tijd blijkt dat de psycho en zijn kornuiten ouvertures hebben gemaakt naar Assad. Hij voldoet aan alle vereisten die Trump stelt aan een bondgenoot: een moorddadige autocraat.