De onnavolgbaarheid van Willem Schinkel

Ik las nu pas het essay van Willem Schinkel in de Groene van vorige week, met zijn advies aan links. Een voor mij onbegrijpelijk en onnavolgbaar verhaal – heb ik wel vaker met Schinkel, die spannende ideeën heeft maar ze zo weet te verwoorden dat ze onpenetreerbaar worden.

De verbinding van antikapitalisme, antiseksisme en antiracisme en de analyse aan de hand daarvan van de huidige problematiek van links droeg zo niets bij aan de oplossing daarvan – voor mij althans. Bij1 en de Partij van de Dieren zijn het grote voorbeeld. Tja.