De haatzaaier en de racist: loten aan dezelfde stam.

Geert Wilders was ontzet, of zoiets, dat de spreidingswet, democratisch aangenomen door de volksvertegenwoordiging, niet door de ondemocratische Eerste Kamer werd afgewezen. Hij is van alle politici strategisch en tactisch de slimste, en ik vermoed dat hij heel tevreden was met de gang van zaken. De toch al gehandicapte Yesilgoz werd verder onderuit gehaald, volgende week te bevestigen door een VVD congres dat graag radicaal rechts gaat. Het helpt hem bij de onderhandelingen over het verkwanselen van de rechtsstaat.

Dat hij de spreidingswet moet accepteren en er herrie over maakt helpt ook in brede zin. Probleem voor de onderhandelingen, vond hij. Reken er maar op dat Wilders het gebruikt om van de anderen, dat wil zeggen, Omtzigt, concessies te krijgen. Die moet Wilders’ ‘probleem’ oplossen door niet zo halsstarrig te zijn. Fijn middel om druk te zetten. Voor de boerin is dat niet nodig, die staat te trappelen om mee te regeren.

Gaat de rechtsstaat-politicus in zee met iemand die twintig jaar haat heeft verkondigd? Die twintig jaar, en tot aan deze verkiezingen, onacceptabele standpunten innam? Bij Radio 1 spraken ze vrijdag met een oud medewerker van Wilders, nu Vlaams belang anti-islam activist. Het was, in zekere zin, verfrissend om ronduit te horen waar Wilders en Co voor staan. Je moet wel eerst de Koran gestudeerd hebben, vond hij, een standaard middel om mensen die dat niet gedaan hebben als nitwits weg te zetten. Zij, de haters, hebben gestudeerd en weten dus waar ze het over hebben. De activist bezwoer dat Wilders altijd woord houdt. De journalisten lieten na te vragen waarom hij dat nu niet zou doen. 

IJskast? Wat een onzin. 

Ondertussen is de psychopaat die de Republikeinen aanvoert all out racist gegaan tegen Nikki Haley, zijn enige tegenstander. Zij is van Indiaas Amerikaanse afkomst. Dus begon de man die de racistische onzin verkondigde (onweersproken door de Republikeinen) dat Obama niet in Amerika geboren was te verkondigen dat Haley niet president kon worden omdat haar ouders niet Amerikaans waren. Onzin, maar passend in het racistische verhaal van deze man.

Hij begon ook Haley’s Indiaas getinte officiële voornaam te gebruiken. De man kent werkelijk geen schaamte, maar ik herhaal mezelf.

Ondertussen toont Trump inderdaad zijn leeftijd. Hij blijft maar mekkeren over die psychologische test die hij zo goed afgelegd zou hebben – hij herkende zonder problemen een walvis! Niet veel later verwarde hij Haley met Nancy Pelosi, haar verwijtend dat ze geen veiligheidsmaatregelen had genomen tijdens zijn couppoging. HIj voegde er nog de leugen aan toe dat Pelosi (Haley) Trumps poging om troepen te sturen had geblokkeerd. 

Deze man gaat met een andere rollator klant strijden om de leiding van de westerse wereld. Onze eigen haatzaaier gaat in rap tempo een regering in elkaar zetten waarin hij zijn diep gevoelde opinies in beleid kan omzetten. Macron buigt naar rechts, Sunak probeert immigrnaten naar Rwanda te sturen (wat onze rechts radicalen ook wilden, onder meer de door de boerin omarmde Eppink, nu gelukkig weggestemd). In Duitsland komen de stoottroepen al samen voor plannen om Duitsers met een migratie achtergrond te verwijderen. In Davos likt Orban zich in. In Polen frustreren de antidemocraten de nieuwe regering. 

Democratie is een bedreigd goed, in de VS en in Nederland. Waar niet eigenlijk? Omtzigt zou beter moeten weten.