Buma gooit een voetzoeker

Met zijn standpunt over het referendum over de aftapwet (uitslag negeren) gooide Buma meteen vast een leuke voetzoeker – of was het een gillende keukenmeid?

Ik ben het in zoverre met hem eens dat ik vind dat raadgevende referenda doordachte besluiten van een regering niet zouden moeten veranderen. Vond ik bij het Oekraïne referendum. Daar had een regering met lef gezegd: leuk dat een deel van de bevolking dit vindt, wij hebben een andere belangenafweging gemaakt. Afrekenen bij de verkiezingen.

Buma weet best wat hij doet. Hij sart D66 die al jaren niet meer weet wat het van referenda moet denken. Hij nagelt zijn conservatieve kleuren nog eens aan de mast.

Veelbelovend. Het wordt pas leuk als in de kamer de politieke leiders de regering scherp houden (jammer dat Samsom dat niet genoeg deed).