Bolton en Kushner weersproken.

Het rapport van de CIA over de moord op Khashoggi stelt de kroonprins Mohammed bin Salam (MbS) direct verantwoordelijk voor het gebeuren. 

Het interessante is dat de CIA zich blijkbaar niet laat gebruiken door Trump en zijn neoconservatieve veiligheidsadviseur. Dit rapport trekt het laatste vijgenblaadje weg dat als excuus gold voor Trump en Bolton om MbS uit de wind te houden.

Het is hoopgevend dat de CIA zich niet heeft laten manipuleren door de activisten rond Trump die in Iran regime change willen. Niets geleerd van Irak, geen ethiek. Ik ben benieuwd waar Trump dinsdag mee komt.

Dit rapport maakt de positie van MbS in Soedi Arabie zelf ook lastig te handhaven. Ze kunnen moeilijk een narrative volhouden die volstrekt afwijkt van de Amerikaanse versie. wordt vervolgd.