Another one down the drain

Niemand die met Trump omgaat, ontsnapt zonder schade. Nou ja, Nikki Haley deed het. En Jim Mattis, de minister van Defensie, min of meer.

Minister Barr, geaccepteerd door Washington als een man met een reputatie, en door Trump binnengehaald als zijn privé jurist, is nu enkel dit laatste. Zijn reputatie heeft het Mueller rapport niet overleefd. Twee maal gaf Barr een mediaspin voordat hij informatie gaf, waarbij hij beide keren op zijn minst creatief was met de waarheid.

De hoorzitting voor de senaat gisteren was verhelderend. Barr is gewoon een party hack, iemand die inderdaad loog op de vraag of hij wist waarom de Mueller onderzoekers ongelukkig waren met zijn verhaal. Maar vooral is Barr iemand die een moreel failliete president beschermt. Of dat nou is omdat hij een theorie heeft dat presidenten onbeperkte macht hebben en dus nooit obstructie kunnen plegen of dat hij gewoon maar wat in de ruimte praat, doet er niet zoveel meer toe.

De hoorzitting toonde Kamala Harris op haar best. We hebben dat al eerder gezien. Het zal haar campagne geen kwaad doen. De hoorzitting toonde Lyndsey Graham weer helemaal normaal, wat sinds een jaar of twee zijn slechtst is. Een Trump hielenlikker van het ergste soort.

Ondertussen stevenen we af op een volbloed constitutionele crisis. Trump heeft besloten dat zijn macht absoluut is, zijn onderknuppels zouden geen verantwoording schuldig zijn aan het volgens de grondwet controlerend orgaan, het congres. Dat kan het congres niet accepteren. Of de rechtszaken aan bod kunnen komen voor de verkiezingen is nog maar de vraag maar we hebben nog niet het einde gezien van dit verhaal.

Barr heeft dat wel gezien. Hij heeft zijn keuze gemaakt. He is all in. Zijn reputatie all out.