Als de andere partijen je nodig hebben …

Een leuke fase in de formatie. Omdat de PvdA in dit stadium niet mee wil doen, heeft de Christen Unie maximale leverage. Het motorblok moet wel toegeven, Pechtold zal door de pomp moeten gaan. Slim gespeeld van Seegers. Als andere partijen je nodig hebben, kun je behoorlijk wat krijgen. Maxime Verhagen was daar goed in.

Mocht het daar weer vastlopen omdat D66 zijn eigen levenseinde nog niet gekomen ziet door zich op te knopen aan rechts, dan kan Asscher alsnog zijn kaarten spelen en maximaal binnenhalen. Ik weet niet precies op welke terreinen, maar hogere lonen voor onderwijzers lijkt me een goeie – ook praktischer dan D66 wil, een mooi onderwerp om op te scoren. 

En mogen de Melkerbanen weer terugkomen? Kan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de huizenmarkt getemperd worden ten behoeve van minder draagkrachtigen? 

Ik Paul Depla’s handwerk nog niet goed bestudeerd. Zijn ‘Netflixisering’ vond ik wat gewrongen maar dat kan komen omdat ik niet naar televisie kijk. Ik ben ook niet zo van de manifestaties en happenings, maar goed, ik ben oud.

Een volksbeweging zal toch ook enige organisatie nodig hebben om te kunnen sturen. Daar lijkt me de oude partijstructuur nog niet geheel overbodig. Hoe dat in te richten zonder ellenlange vergadering, leuterkousen en moties van orde? Niet door de bierkraan open te zetten en pizza’s te serveren. Dat lijkt me al te gemakkelijk.

Wat dan wel? Ik weet het niet. Eerst maar even formeren.