Alabama weet het: van yoga word je Hindoe

De competitie over wie zich het domste land in de wereld mag noemen, is heftig. Nederland doet zijn best, altijd op de hielen gezeten door de VS.

Een Amerikaanse bijdrage uit Alabama zet de zaak weer op scherp. Eerlijk gezegd wist ik niet dat de staat Alabama in 1993 verboden had yoga als lichamelijke oefening toe te laten op openbare scholen. De huidige gouverneur, geen verlicht denkster, heeft dat verbod nu opgeheven. Nou ja, je mag nog steeds niet ‘namaste’ zeggen of ‘om’ zingen, dit laatste de drie maal uitgevoerde routine aan het begin van een yogaroutine om je op een ander, meer innerlijk spoor te zetten (voor mij werkt dat heel goed).

Christelijke zeloten verzetten zich tegen deze liberalisering van het yoga beleid. Ze stellen dat het toestaan van yoga leidt tot het bekeren van scholieren tot Hindoeïsme. Nu begrijp ik heel goed dat deze christelijke idioten bang zijn dat hun idiote geloof kwetsbaar is voor welk alternatief dan ook, vooral secularisering. Dit zijn dezelfde mensen die willen verbieden dat evolutie op school wordt onderwezen, of dat er in elk geval een ‘alternatieve theorie’ wordt naastgezet, ‘creationism’. Ze zijn gebaat bij domheid, zodra mensen gaan denken raken ze hun gelovigen kwijt.

Amerika is een federale staat. De meeste wetgeving, we vergeten het wel eens, wordt op het niveau van de staten gemaakt. Dat betekent dat er grote verschillen kunnen zijn tussen de meest achterlijke staten, denk Alabama, Mississippi, Arkansas, en de normale beschaafde staten zoals Californië en New York (nou ja, wat heet normaal).

Afgelopen week ondertekende de gouverneur van Texas een wet die de termijn waarbinnen een vrouw mag kiezen om een abortus te ondergaan beperkt tot zes weken. Geen uitzonderingen voor verkrachting of incest. De meeste vrouwen, zo werd meteen opgemerkt, weten niet eens dat ze zwanger zijn binnen die zes weken. De wet is duidelijk in strijd met Roe v. Wade, de abortus uitspraak van het Supreme Court. Want dat is de enige redding in een federale staat: dat het hoogste gerechtshof basisregels voor iedereen geldend verklaart, zoals het recht voor de vrouw om daar zelf over te beslissen.

Waarom beslist een staat als Texas, wel achterlijk maar niet zo ernstig gehandicapt als Alabama of Mississippi (waarvan de 15 weken termijn voor abortus nu wordt opgepakt door het Supreme Court om Roe onderuit te gaan halen), om zo’n idiote regel in te voeren? Het is simpelweg een opzetje om Roe aan te vallen, meer en meer zaken naar het Hof te brengen, om abortus helemaal te verbieden. Is er een meerderheid in Texas die dit wil en die het ermee eens dat abortus faciliteiten in de staat geminimaliseerd zijn door absurde voorwaarden en regels, zodat degenen die het niet kunnen betalen, de abortus aan zich voorbij moeten laten gaan?

Het is opportunisme van het zuiverste water. Republikeins opportunisme, maar ja, die twee woorden betekenen zo langzamerhand hetzelfde. Republikeinen willen de democratie ondermijnen en, zwaaiend met retoriek over vrijheid en individualisme, hun moraal opleggen aan iedereen. Zijn de politici, zelfs die in Texas, ervan overtuigd dat dit goed beleid is? Natuurlijk niet. Ze denken enkel dat ze politiek mee kunnen scoren. En, dat is het trieste, tot nu toe hebben ze gelijk.

Ze zouden gebaat zijn bij yoga en meditatie om hun opgewonden retoriek en zelfzuchtige optreden te temperen. Maar ja, voor je het weet zijn ze dan Hindoes geworden. Nu ik erover denk, die nationalistische Hindoes van de huidige premier van India, corona-kluns Narendra Mori, lijkt in zijn autoritaire en opportunisme wel op die Republikeinen. Ze hadden er helemaal geen yoga voor nodig om de rechtsstaat opzij te zetten.