Is er werkelijk wat veranderd?

Een vriendin die lang in Amerika heeft gewoond, heeft het gevoel dat nu, na de schietpartij in Florida, er iets is veranderd. Ik was en blijf sceptisch maar ik moet toegeven dat ik nog niet zo openlijk en zo indringend argumenten tegen de NRA heb gehoord – hoewel, na Sandy Hook was daar ook sprake van.

Trump helpt door op de FBI te kafferen en mensen die deze jongen niet aangaven verantwoordelijk te houden. De congresleden krijgen het nu vol op hun kin, met oproepen om geld van de moord- en wapenlobby te weigeren. De scholieren vormen een nieuwe generatie van anti-wapensactivisten – wie weet wat het oplevert.

Ik blijf sceptisch.