Verdere debilisering van ons omroepsysteem

Klagen over het Nederlandse omroepsysteem, een belachelijk spinsel dat dateert uit een andere tijd, is verspilde moeite. Toch kan ik het niet laten.

Nadat de Telegraafomroepen WNL en PowNed werden toegevoegd aan een bestel dat zogenaamd niet rechts genoeg was, krijgen we nu twee nieuwe clubjes subsidieteers toegevoegd. Een clubje voor zwarte Nederlanders en een zwart clubje van jaren dertig types. Je hoeft maar 50.000 keer een minimaal bedrag op te halen je kunt zelf ook omroepbons worden. Geef ze eens ongelijk.

Het zal voorlopig niet veranderen want alle plannen tot herzieningen of herbezinning hebben er enkel toe geleid dat de normen voor toetreding tot de trog zijn verlaagd.

Laat ik er over ophouden, ik verwijs naar opinie artikelen die ik vijftien, tien en vijf jaar geleden, ook nog eens bij de vorige ronde, publiceerde, in essentie allemaal hetzelfde voorstellend: laat de kijker meebetalen voor wat hij of zij wil zien. Co-financiering. Wilt u inderdaad 10 Euro doneren aan een omroep, dan krijgt die omroep 10 Euro van de overheid. Dat is hun budget, geen omwegen.

Eens kijken wat we overhouden als mensen echt hun geld moeten gebruiken om te kiezen wat ze zien in plaats van het voorgeschotelde spul kritiekloos te accepteren.

En overigens meen ik dat de Eerste Kamer moet worden afgeschaft.