Tja, als je alleen nog maar Giuliani hebt …

Wow, dat is wat je noemt ‘scraping the bottom of the barrel’.  Rudolph Giuliani is terug in de Trump sfeer. Tijdens de campagne was Giuliani een buikspreekpop voor de psycho maar hij kreeg geen beloning. De kansen dat een ministersbenoeming (de gek wilde jusititie of buitenlandse zaken) door de senaat zou worden getorpedeerd was te groot.

Nu mag hij zijn oude stiel weer oppikken. Giuliani was ooit openbare aanklager in New York, zo begon zijn carrière. Comey schrijft erover omdat hij onder Giuliani begon aan zijn eigen loopbaan.

Er zijn geen tekenen dat Giuliani zijn vaardigheden heeft behouden of dat hij op zijn oude dag nog scherp genoeg is. Maar Trump heeft blijkbaar weinig anderen die bereid zijn het vuile werk voor hem op te knappen en Giuliani past ook in het patroon van het benoemen van mensen die het op tv goed doen.

De psycho kan er niet optimistisch van worden, denk ik.