Rutte mag niet wegkomen met zijn blokkade

Dat is in elk geval duidelijk: Rutte en Hoekstra blokkeren een formatiepoging, ze willen niet eens onderhandelen. Ik hoop dat de schuld terecht komt waar hij thuishoort: bij Rutte.

Of dat kosten meebrengt, vraag ik me af. Hij stuurt aan op een minderheidskabinet of op nieuwe verkiezingen. D66 kan nu niet meer terug van de afstand van CU. Dat is een inhoudelijk punt, anders dan Rutte/Hoekstra die op de getallen letten.

Als gezegd, ik vertrouw Rutte niet. VVD en CDA met rechts als gedoger. Hij heeft het kunstje al eerder geflikt. Het is niet eens een kabinet dat snel zou vallen omdat de VVD zo rechts is dat ze graag aanschurkt tegen Eerdmans, Baudet, Wilders en de huisjesmelker.

Nieuwe verkiezingen zouden Rutte wel van pas komen. Gaat ongetwijfeld verlies opleveren voor D66, die aan links zal verliezen. Het risico van Baudet is in diens geschiftheid gesmoord, maar Eerdmans neemt zijn rol graag over. Opgeteld en afgetrokken verandert er dan weer niets. En waar moeten die verkiezingen over gaan? Ze zouden over Rutte en Hoekstra moeten gaan maar laat ik nou denken dat dat niet zal gebeuren.

De NRC schrijft vandaag dat het grote struikelblok verdwenen lijkt: het wantrouwen van veel partijen in Marc Rutte. Ik geloof er niets van. Niemand vertrouwt de man maar anders dan hijzelf zijn ze bereid over hun bezwaren heen te stappen. Rutte is nog steeds het struikelblok. Niet wantrouwen maar de wetenschap dat hij hoog spel speelt en weinig risico loopt te vallen.