Rudolph en Chris duiken weer op

Het schijnt dat de namen van Chris Christie en Rudolph Giuliani de ronde doen als mogelijke nieuwe FBI directeur. Het is moeilijk voor te stellen dat Amerika tot dat sub derde wereldniveau zou zinken. 

De Senaat moet een benoeming goedkeuren maar voor deze twee lijkt een meerderheid van zelfs vijftig lastig. Ik geloof dan ook niet dat deze namen serieus zijn. Christie wil graag een rol na zijn totale debacle als New Jersey gouverneur en de veroordeling van zijn stafleden voor politieke machinaties over een brugsluiting.

Giuliani is enkel uit op publiciteit. Hij verveelt zich dood, wil graag aandacht en duikt daarom op in Washington als er te speculeren valt.

Nee, het grotere risico is dat Trump een nitwit voordraagt of een kwaadwillende operator uit zijn omgeving van slippendragers. De man heeft immers geen begrip van het Amerikaanse politieke systeem, noch van moraliteit in politieke zin.

Onderminister Rosenstein is inmiddels een waarschuwing  voor mensen die denken dat ze in de omgeving van Trump een rol kunnen spelen die het dienen van de baas te boven gaat. Rosensteins memo van aan elkaar geniete krantenknipsels en zijn rol als hulpje van de perfide racist die zijn directe baas is, heeft laten zien dat onafhankelijkheid in de regering Trump niet mogelijk is. Je reputatie is binnen twee weken naar de kloten.

Het zal menig wel gekwalificeerd functionaris ervan weerhouden om zich beschikbaar te stellen als FBI directeur. Het onderzoek naar de Rusland connectie zal een half jaar vertraging oplopen, op zijn minst, maar zal zeker terugkeren als een boemerang voor de psycho.