Message: I hear you

Oude George Bush had een indexkaartje nodig om hem eraan te herinneren waar het over ging. De goede man las het op. Message: I care.

De psycho toont zijn medeleven en belooft van scholen forten te maken, vol met wapens. Het briefje in zijn handen vertelt hem wat hij moet zeggen – weet hij veel.

We hear you.