Kabinet: verschillende soorten Nederlanders

Dit kabinet wordt, volgens Rutte, een kabinet voor ‘de gewone, normale Nederlander’.  En vertrouwen in de toekomst is het thema.

Rutte’s formulering impliceert dat er ook niet gewone, niet normale Nederlanders zijn. Die burgers, die niet voldoen aan het plaatje dat hij voorhoudt – en gegeven de aard van de verkiezingscampagne met Buma’s nonsens en Rutte’s pogingen om Wilders buiten de deur te houden doet dat het ergste vermoeden. Zij hoeven blijkbaar van dit kabinet niets te verwachten.

Je zou denken dat kabinetten er zijn voor alle Nederlanders. Mijn vertrouwen in de toekomst onder deze club is minimaal.