Het vervang Biden scenario, richting Harris-Beshear.

Terwijl Bidens kandidatuur langzaam wegsijpelt – wat heet langzaam, de persbriefing maakte duidelijk dat het onderwerp niet weggaat – worden er allerlei scenario’s voorgesteld voor vervanging. Aftreden lijkt me niet aan de orde. Deze koppige oude man zal niet als aftreder de boeken ingaan. Zijn idiote stellingname dat hij tegen de elite van de Democraten vecht, gaat hem alleen maar verder de modder in drukken. 

Geleidelijk aan, en dan steeds sneller, zullen andere Democraten hun nek durven uitsteken en laten zien dat de Biden partij niet zo volgzaam is als de Trump GOP. Zou er iemand zijn die de uitdaging opneemt en inderdaad, zoals Biden voorstelt, hem op de conventie bestrijdt? Gavin Newsom zou het kunnen, maar het lijkt me een problematisch traject.

Hoe dan wel verder? Iedere columnist heeft wel een voorstel. James Carville bijvoorbeeld, de Clinton fluisteraar, de man van ‘it’s the economy stupid’.

Laat ik er mijn scenario aan toevoegen. Biden gaat terugtreden en zal, op advies van de top Democraten, voorlopig niemand zijn zegen geven. Er zal een verkort primary traject voorgesteld worden, misschien zoals Carville voorstelt, met vier town hall meetings in vier hoeken van het land.

Hier is mijn scenario: alleen Kamala Harris zal zich kandidaat stellen. De overige pretendenten, ambitieuze lieden, zullen zich terugtrekken en haar vrij baan geven. Gretchen Whitmer, gouverneur van Michigan, gaf vandaag al het voorbeeld door zich niet beschikbaar te verklaren.

Gavin Newsom, hoewel brandend van ambitie, zal zich ook realiseren dat dit de verstandigste weg is. De rest, gouverneurs en senatoren, zal volgen.

Presto: Kamala Harris is de rechtmatige erfgenaam van Joe Biden. Dat zou de continuiteit van een succesvol presidentschap onderstrepen en tegelijk de oude man ruw van het toneel verwijderen.

Op 19 augustus begint een enthousiaste, levendige conventie waar de successen van de afgelopen vier jaar gevierd worden, waar avond aan avond Trumps zwakke kanten belicht worden, waar oude Joe op dag drie nog even mag komen kijken om toegejuicht te worden (al zou hij te koppig kunnen zijn om op te draven) en op dag vier Harris tot kandidaat wordt gekozen. Een vliegende start voor een vliegende campagne.

Kandidaten voor het vicepresidentschap? Een aantal van die gouverneurs, senatoren. Niet een vrouw en niet iemand van kleur, naast Harris. De gouverneur van Kentucky? Andy Beshear? Zuiderling om de Republikeinen dwars te zitten? Zou zomaar kunnen.

Harris-Beshear. Let op.

Terzijde: de psycho gaat zijn vice-president kandidaat aankondigen. Als ik de theeblaadjes goed lees dan is J.D. Vance niet meer zo waarschijnlijk als hij even leek. Vance zal Trump verdedigen en kan dat goed, beter zelfs als senator. Marco Rubio, senator van Florida, heeft een arsenaal van beledigingen van Trump achtergelaten voordat hij zich bekeerde. Het zou ook de rare tournure scheppen dat een senator van Florida ergens buiten de staat moet gaan wonen omdat Trump ook al uit Florida komt. Deze interpretatie, dat het ticket uit twee verschillende staten moet komen, is niet onomstreden maar wel algemeen aanvaard. Dick Cheney verhuisde terug uit Texas naar Wyoming toen hij het Bush-presidentschap overnam.

Blijft over die oude man uit North Dakota, Dough Burhum. Een non entity als er ooit een was, en dat is precies wat Trump nodig heeft. Iemand die onomstreden want non descript is. Trump is de GOP, wie er naast hem meedoet, maakt voor kiezers niets uit.

Trump-Burgum. Let op.