Herschrijven van de geschiedenis, Xi en Trump weten er wel weg mee.

China claimt nu dat je het corona virus met een autoritair regime beter bestrijdt dan democratische landen dat kunnen. Trump claimt dat hij altijd  al zag dat er een pandemie aan kwam.

Het herschrijven van de geschiedenis is van alle tijden, van alle machthebbers, maar Xi en Trump maken het wel heel bont.

Het past in een nachtmerriescenario voor de VS. Amerikanen zijn uitzonderlijk vergeetachtig en qua gedrag net zo dom als op het strand kudderende Nederlanders. Weet de kiezer nog dat Trump de overheid een maand sloot, zonder enig succes? Dat hij na de gebrek aan succes de defensiebegroting leefroofde voor zijn muur? Dat hij de natuurrampen op Puerto Rico negeerde en erger maakte? Dat zijn partij een zetel in het Supreme Court stal? Gaan kiezers de afgelopen maand van Trumpistaans geklungel net zo gemakkelijk vergeten?

Volgens peiling is ineens een meerderheid van de Amerikanen ervan overtuigd dat Trumps beleid goed is. Als de crisis in de VS minder erg uitvalt dan valt te vrezen, zal Trump als eerste roepen dat het aan hem te danken is. Pakt het slecht uit dan is het natuurlijk Obama en China.

Verkiezingen op 3 november lijken steeds problematischer. Nooit stelde Amerika een verkiezing uit, laat staan af. Wie Donald Trump nu nog niet wantrouwt verdient alles wat zij over zich heenkrijgt. Geen president was ooit in staat tot zoveel slechtheid als deze man, net doen alsof hij verkiezingen respecteert is naïef – de vergeetachtige kiezer weet ook niet meer dat hij tijdens de debatten beloofde een nederlaag niet te accepteren.

Maar als de verkiezingen gewoon doorgaan? Hoe gaan mensen stemmen als er lockdowns en andere uitgaansverboden heersen? Hoe kan een Democraat campagne voeren, terwijl de president iedere dag de nationale tv kan bespelen (in de NYT stond een goed artikel dat betoogde dat de media moeten ophouden hem dat platform te geven, niet meer die dagelijks persvoorstellingen, Trump-shows, uit te zenden)? Hoe houdt je, kortom, verkiezingen eerlijk?