Gelijke monniken, gelijk kappen. Ook voor SGP’ers met bizarre opinies.

Onze bloedeigen fundamentalisten onderstrepen nog maar eens dat je jezelf heel goed geïntegreerd kunt vinden en er toch absurde, gevaarlijke en immorele opinies op na kunt houden. De Veluwe zeloten zijn net zo erg, kortom, als de moslim fundamentalisten. Iedere seksuele geaardheid die anders is dan de gereformeerde bazen zelf praktiseren wordt veroordeeld. Erger, ze schijnen ook die absurde stelling aan te hangen dat mensen van hun seksuele geaardheid ‘genezen’ kunnen worden. 

Elke imam die dat verkondigt wordt aan de schandpaal genageld, moslims die dit vinden veroordeeld. Nu is het onze grote gereformeerde voorman in de Tweede Kamer die zich zelf achter deze fundamentalistische zeloten schaart. 

De verleiding is groot te zeggen dat we ze dan ook maar gelijk moeten behandelen. Dat moeten we ook maar dat betekent niet dat we hen isoleren, van gebrek aan democratische gezindheid beschuldigen (wat veronderstelt dat je deze meningen niet kunt hebben als je democratisch zou zijn) of anderszins in een ander kwaad daglicht stellen dan dat ze dat doen voor zichzelf.

Anders gezegd: gelukkig mag je in Nederland op basis van welk geloof dan ook of gebrek daaraan allerlei onzin verkondigen. Dat geldt voor SGP-ers en dat geldt voor moslims. Dat geldt voor iedereen. Je mag je er niet naar gedragen, dat is bij wet verboden. Daar mogen we op afrekenen.

We moeten onderkennen (voor de zoveelste keer) dat er binnen Nederland groepen zijn met abjecte opinies. De wervingskracht ervan is beperkt tot collega gelovigen dus laten we er niet te veel woorden aan vuil maken.

Maar wel: gelijke monniken, gelijke kappen – wat voor de antikatholieke SGP een mooie leus is.