De oorlog tegen Iran.

De VS voert al een economische oorlog met Iran. Betekenen de tweets van de psycho dat er nu ook een klimaat ontstaat van echte oorlog?

Niet echt. Wat Trump doet is wat hij altijd doet: aandacht afleiden. Om het Rusland debacle weg te poetsen, gaat hij in de aanval tegen Iran. Zijn loopjongens, minister Pompeo en veiligheidsadviseur Bolton, beide voorstanders van regime change in Iran, helpen hem.

Voorlopig dus niets, maar het is wel oppassen geblazen. Nethanyahu zal met genoegen deze ontwikkeling hebben gezien. Nadat hij van Israël een identiteitsstaat heeft gemaakt met het oog op aanstaande verkiezingen, zou hij er om allerlei redenen wel baat bij hebben dat de VS eindelijk een aanval op Iran mogelijk maakt. Heeft Nethanyahu altijd al gewild.

Trump creëert zo een klimaat waarin dat kan gebeuren.

Europa heeft het nakijken, zoals het dat al heeft sinds de psycho het verdrag met Iran opzegde. Voor Nederland is het belangrijk dat het roekeloze gedrag van de VS in de strengste termen wordt verworpen. Geen aansluiten bij een Iran-actie van de VS zoals we dat deden onder Balkenende in Irak. Ik vertrouw Rutte wat dat betreft voor geen cent en de ervaring met D66 in de regering is ook allerminst geruststellend. We praten alweer over een nieuwe missie naar Afghanistan (herinner u Kunduz en de stellingname van D66 en de fundamentele discussie binnen de partij daarover …. niet dus).

Ook in de VS zullen de verkiezingen steeds meer een rol gaan spelen. De schade door de importheffingen pakt voorlopig uit in het voordeel van Trump aangezien zijn achterban bereid is om die extra kosten te dragen in de veronderstelling dat het straks wat oplevert. Voeg er schermutselingen met Iran aan toe en een Republikeinse defensieve campagne voor het Congres is in volle gang.