Baudet is een gevaarlijke kletsmajoor, die we inderdaad serieus moeten nemen.

Iedereen zou Ko Colijn moeten lezen, met zijn heerlijk uitgesproken opinie in de NRC.

Stukken interessanter dan Paul Scheffer afgelopen zaterdag, die na uitgebreid zichzelf op de rug kloppen over wat hij vijftien jaar geleden al heeft gezien, meer democratie wenst, het volk moet meegenomen worden. Hoe? Dat blijf in het vage. Referenda als uitlaatklep? Dan neem je noch het volk noch de democratie serieus. En geef je je over aan de clowns. Scheffer is daar expert in geworden, in dit soort stukken waarin hij een open deur flink opengooit en het daarbij laat.

Ook Frits Abrahams was een stuk scherper, afgelopen vrijdag, in het fileren van wat de hooggeleerde Cliteur in artikelen heeft verkondigd en hoe dat spoort met zijn verontwaardigde gekakel dat hij in Groningen onheus behandeld zou worden. Geen misverstand, van mij mag Cliteur spreken, graag zelfs, maar laten we hem als denker niet al te serieus nemen. Net zo min als zijn tovenaarsleerling die op verkiezingsavond een bak onzin uitstortte en door het niet begrijpend volk, inclusief de vermaledijde omroep, als diepzinnig intellectueel werd geportretteerd.