Asschers belastingverhoging

Ik moet zeggen dat Lodewijk Asschers aankondiging dat hij de hoogste belastingschijf wil optrekken een sluwe manoeuvre was. Zijn onderliggende boodschap is precies de boodschap die de PvdA wil uitstralen: om het samen in onze samenleving te versterken moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het gaat goed met de economie dankzij het gewaagde en niet onomstreden kabinet waarin de PvdA deelnam, maar nu moeten degenen die daar het meest van profiteren ook naar rato bijdragen. Dus iets meer voor hen die iets meer inkomen hebben, en bovendien net een belastingextraatje hebben gekregen.

Sluw, want mensen die zich druk maken om een procent meer of minder in een schijf stemmen toch niet PvdA. Sluw, want het benadrukt dat de PvdA niet vrijblijvend oproept tot een inclusieve samenleving met adequate voorzieningen. PvdA’ers dragen er zelf aan bij, een manifestatie van een onpopulair woord: solidariteit. Ik raad Asscher aan om dat woord niet vaak te gebruiken maar de achterliggende gedachten des te meer.