Philadelphia

Philadelphia is een stad waar heel wat Amerikaanse geschiedenis is ge­schreven. Zo werd hier de Onafhankelijkheidsverklaring onder­tekend en in 1776 voor het eerst publiekelijk voorge­lezen. Ook was Philadelphia vóór Was­hing­ton D.C. de eerste hoofd­stad van het land.

De toerist wordt dan ook al snel de weg gewezen naar het Inde­pendance National Historical Park met onder meer de Liber­ty Bell, Independan­ce Hall, Congress Hall en het huis en graf van Benjamin Franklin. Allemaal leuke en interes­sante attrac­ties, maar de leukste attractie die, hoewel door ieder­een gezien, vaak onopgemerkt blijft is City Hall, het stadhuis van Phila­delphia. City Hall staat in het centrum van de stad en steekt met kop en schouders boven alles uit. Nou ja, boven bijna alles. Tot in de jaren tachtig mocht er namelijk niet hoger gebouwd worden dan het 156 meter hoge stadhuis, zoals het ook in Was­hington D.C. niet toegestaan is om hoger te bouwen dan het Washington Monument. In Philadelhia is dan ook nog maar een be­perkt aantal moderne wolkenkrabbers ge­bouwd.

Boven op City Hall staat een gigantisch stand­beeld van William Penn Jr. Niet alleen heeft Penn de staat opge­richt, maar ook heeft hij veel bete­kent voor de stad. Philadelp­hia was vanaf het begin een geplande stad en Penn was het brein hier­achter. Zo kende Philadelphia als eerste het voor Amerikaanse steden zo typerende grit stratenpa­troon, met als centrum Penn Square, de plek van City Hall. Men is overduidelijk niet vies van eerbe­toon aan Penn: Penn Squa­re, Pennsylvania, én het enorme stand­beeld boven op City Hall.

In 1869 werd de opdracht gegeven voor de bouw van een City Hall die in stijl moest lijken op het Franse Louvre en hoger moest worden dan alle gebouwen ter wereld. Pas in 1872 werd begonnen met de bouw van het ontwerp van archi­tect John McArt­hur. In 1894 werd het 11 meter hoge stand­beeld van Penn op de toren van City Hall gezet en pas in 1901, bijna dertig jaar later, werd het begouw officieel geopend. Helaas, tegen die tijd waren de Eif­fel­toren in Parijs en het Was­hington Memorial in Was­hington D.C. al klaar én hoger dan het stadhuis van Philadelphia.

Jammer dat veel bezoekers niet weten dat het ook mogelijk is om boven in de toren van City Hall te komen. Verbor­gen bij de ooste­lijke ingang van het gebouw is een tourist-office waar ze u verder kunnen helpen. Eenmaal binnen is het een kwestie van het volgen van de rode lijn op de grond.

Eerst gaat u met de norma­le lift naar boven, die uit­komt in een halletje aan het begin van de toren. Hier is een ten­toon­stel­ling ingericht over de ont­staansgeschie­denis van City Hall. Vanaf dit punt gaat een kleine lift (maxim­aal vijf personen) naar de top van het gebouw. Hier staat u letterlijk aan de voeten van de grote Penn en heeft u bovendien een prachtig uitzicht over de stad.

Dat de inwoners van Philadelphia gevoel voor humor hebben blijkt uit het feit dat ze het afgelopen jaar tijdens de finale om de Stanley Cup het standbeeld van Penn een supersi­zed shirt van de Phila­delphia Flyers, het ijshockey team van Phila­delphia, hadden aangetrokken. Het was niet de eerste keer dat iets derge­lijks gebeurde, want een paar jaar geleden, bij een belangrijke wedstrijd voor de Phillies, het baseball team van Philadelphia, hadden ze van Penn een Phillie-fan gemaakt door hem een enorme base­ball cap op te doen.

U doet er goed aan de guided tour te nemen die wordt aangeboden. Dan ziet u niet alleen het fantastische uitzicht over de stad, maar ook de verschillende ruimtes binnen de City Hall, zoals de council chamber, reception hall en de conversa­tion hall. Philadelphia’s City Hall is niet alleen een opval­lend land­mark in de stad, maar kan in alle opzichten concurre­ren als bezienswaardige attractie met het super-toeristische Inde­pendance National Historical Park.