Een van de bloedigste slagen in de burgeroorlog

Antietam National BattlefieldPark is de plek waar op 17 september 1862 de bloedigste slag uit de Burgeroorlog werd uitgevochten. Omdat de Noorderlingen nu eens niet verslagen werden en de troepen van het Zuiden flinke schade toebrachten, kwam hier een einde aan de eerste poging van het Zuiden om de oorlog naar het Noorden toe te brengen (de tweede poging strandde in Gettysburg, in 1863). De slag bij Antietam, in september 1862, volgde vlak na de tweede slag bij Manassas, een plaatsje zestig kilometer naar het zuiden in Virginia. Daar wonnen de zuiderlingen, maar omdat in Antietam hun voortgang werd gestopt, kon Lincoln met enig optimisme de tweede helft van de oorlog ingaan. Hij ontleende er ook de politieke kracht aan om met de Emancipatie Verklaring te komen.

In het Zuiden wordt deze slag ook wel die van Sharpsburg genoemd (maar overwinnaars schrijven de historie, dus Antietam is beter bekend). Het was het hoogtepunt van Lee”s poging de strijd naar het noorden te brengen en zo een doorbraak te forceren. Met 40.000 confederale soldaten moest hij vechten tegen de 80.000 van general George B. McClellan (in 1864 Democratisch kandidaat voor het presidentschap). Alles bij elkaar kwamen er op die dag 23.000 mensen om, en geen van beide partijen behaalde een overwinning, maar dat was een succes voor het Noorden omdat het zijn poging het Zuiden meer politieke kracht te geven ondermijnde (bijvoorbeeld om Engeland om erkenning te vragen).

In de Emancipatieverklaring die Lincoln na afloop uitgaf beloofde hij op 1 januari 1863 alles slaven die in de rebellerende staten woonden, vrij te zullen maken. Dit punt markeerde de overgang van een oorlog tot behoud van de Unie tot een waarin ook de afschaffing van de slavernij het doel werd.

Kijk ook op de site van de national park service.