Handige weetjes

Trivia

millimeters x 0.03937 = inches centimeters (cm)

centimeter x 0.3937 = inches

 

meters (m) meters x 3.281 = feet
square meters x 10.76 = square feet
square meters x 1.196 = square yards
square meters x 0.0002471 = square acres
cubic meters x 35.31 = cubic feet
cubic meters x 1.308 = cubic yard
inches (in) inches x 25.4 = millimeters
inches x 2.54 = centimeters
square inch x 6.4516 = square centimeters
feet (ft) feet x 0.3048 = meters
square feet x 0.09294 = square meters
cubic feet x 0.02832 = cubic meters
acre-foot x 1233 = cubic meters
degrees Fahrenheit (F) – water boils at 212 degrees F, freezes at 32
degrees F)

degrees Celsius (C) – (water boils at 100 degrees C, freezes at 0
degrees C)

 

(C x 1.8) + 32 = F

(F – 32) x 5/9 = C

 

Equivalents

gallon, liquid (US) 4 quarts, liquid 3.785 411 784 liters
ounce, liquid (US) 0.062 5 pints, liquid 29.573 53 milliliters
pint, liquid (US) 0.5 quarts, liquid 0.473 176 473 liters
quart, liquid (US) 2 pints, liquid 0.946 352 946 liters
liter, liquid 1.056 688 quarts 1,000 milliliters
liter, dry 0.908 083 quarts 0.1 dekaliter
bushel 4 pecks 35.239 07 liters
peck 8 quarts, dry 8.809 767 5 liters
pint, dry (US) 0.5 quart, dry 0.550 610 47 liters
quart, dry (US) 2 pints, dry 1.101 221 liters
tablespoon 3 teaspoons 14.786 76 milliliters
teaspoon 0.333 333 tablespoons 4.928 922 milliliters
yard 3 feet 0.914 4 meters
meter 1.093 613 yards 100 centimeters
foot 12 inches 30.48 centimeters
inch 0.083 333 33 feet 2.54 centimeters
acre 43,560 feet^2 0.404 685 64 hectares
acre 4,840 yards^2 4,046,856 4 meters^2
hectare 2.471 053 8 acres 10,000 meters^2

 

3 teaspoons (t.) 1 tablespoon (T.)
4 tablespoons (T.) 1/4 cup
8 tablespoons (T.) 1/2 cup
16 tablespoons (T.) 1 cup
1 cup 8 fluid ounces
2 cups 1 pint (16 fluid ounces)
1/8 cup 2 tablespoons (T.)
1/3 cup 5 tablespoons (T.) + 1 teaspoon (t.)
2/3 cup 10 tablespoons (T.) + 2 teaspoons (t.)
3/4 cup 12 tablespoons (T.)
1 quart 2 pints OR 4 quarts
1 pound 16 ounces

 

Afstanden

 

een kleine indicatie:

 

New York – Miami         2200 km

 

New York – Chicago       1400 km

 

Chicago  – San Francisco 4000 km

 

Banken

 

De meeste banken in Amerika en Canada zijn geopend van
maandag t/m van 9.00-15.00 uur. Op zaterdag zijn de meeste banken gesloten.

 

Postkantoor

 

In tegenstelling tot bij ons wordt er door de Amerikaanse
postkantoren alleen maar post afgehandeld. De telefoon (telegrammen) is geheel in
particuliere handen en heeft dus aparte telefoonkantoren.

 

Geld

 

dollar   -100 $cent

 

quarter -25 $cent

 

nickel   -5 $cent

 

dime     -10 $cent

 

Veelgemaakte taalfouten

 

The check, zoals in “Can I have the check, please?”, dus niet the
bill.

 

The menu, zoals in “A menu, please”, dus niet
the card.

 

Bathroom, zoals in “Where’s the bathroom,
please”, dus niet toilet of wc of the loo.

 

Yes, please zoals in “Some more coffee, sir? Yes,
please”, dus niet Yes, thank you.

 

No, thank you zoals in “Some more coffee, sir? No,
thank you”.

 

Gas is wat u tankt bij het tankstation, dus niet petrol
of benzin.

 

Draft is een getapt pilsje, dus niet a tapped beer.

 

Pitcher is een flinke kan met bier waarvan meerdere
mensen kunnen inschenken.

Goed Fout
For example by example
Officer police man
The check the bill
The menu the card
Draft beer tapped beer
Receipt bill
The jack (autokrik) the crick
Gas benzin
Traffic lights stop lights
Shower douche
Campground camping
Traffic lights stop lights