CV Frans Verhagen

Lezingen over Amerikaanse samenleving en geschiedenis

Big Sky Productions

– Heden

Lezingen over Amerika, Amerikaanse geschiedenis en immigratie en integratie.
Voor elke doelgroep maar gespecialiseerd in middelbare scholieren van 5 & 6 VWO, 5 Havo. Discussies over integratie, lezingen over het eindexamenonderwerp (VS van 1865 tot 1965)
Reisbegeleider voor Historizon, reizen met als thema Lincoln (2014) en de Founding Fathers (2016).

Landentraining USA voor aanstaande expats bij KIT.

2006 – 2018 (12 jaar)

Uitgever, hoofdredacteur

Big Sky Productions

–  Heden

Uitgever en hoofdredacteur van de website amerika.nl (tot 2013) en meiguo.nl.

Publicist, journalist, lecturer, uitgever

www.meiguo.nl formerly www.amerika.nl

– Heden

Big Sky Productions is mijn werkmaatschappij. Ik publiceer er artikelen, boeken en tijdschriften, grotendeels over de Verenigde Staten, soms over Nederland en Nederlandse politiek.
De website meiguo.nl (vroeger amerika.nl) houdt in een dagelijks blog actuele ontwikkelingen bij en heeft een grote historische afdeling.
Tussen 1993 en 2003 gaf ik Amerika uit, een kwartaalblad over de Verenigde Staten.

Lid Adviesraad Diversiteit en Integratie

Gemeente Amsterdam

 – 

De adviesraad publiceerde onder meer het rapport dat vaststelde dat er in Amsterdam geen sprake is van tweedeling en dat de scheiding binnen en buiten de ring onzinnig is. Daarnaast adviezen over identiteitsvragen, ouderenbeleid en ‘multicultureel onbehagen’, ook al zo’n onwerkelijk begrip.

Media trainer/communicatie adviseur

Bob de Ronde en Partners

 – 

Trainer ter voorbereiding van persconferenties, media bijeenkomsten en in het algemeen presentatie. Trainees: zakenlui, bedrijven, professionals (oa. advocaten), politici en hoge ambtenaren.

Uitgever

VNU Business Publications

 – 

Uitgever van PW Personeelsmagazine, Intermediair Jaarboek en andere uitgaves van VNU Business Publications. Adjunct uitgever van het weekblad Intermediair.

Managing editor Intermediair

VNU Business Publications

 – 

Managing editor van het weekblad Intermediair.
Voorzitter van de Medezeggenschapsraad van VNU Business Publications

Correspondent in de Verenigde Staten

–  Januari   Washington DC

Correspondent voor Intermediair, Knack Magazine (Belgium), het Financieele Dagblad, VARA radio en de Volkskrant.

Journalist

Free lance journalist

 – 

Free lance journalist, met als focus Griekenland en Turkije. Publicaties in Haagse Post, Financieele Dagblad, Hervormd Nederland, Intermediair.

Opleiding

Radboud University Nijmegen

Doctor of Philosophy (Ph.D.), Parlementaire geschiedenis, Ph D 

Proefschrift over Charles Ruijs de Beerenbrouck, getiteld: Toen de katholieken Nederland veroverden.

Masters of International Affairs, International Security 

Specialisatie Amerikaanse buitenlandse politiek; political sociology (bij Alan Silver.

Doctoraal Nederlands Recht

Kandidaats Sociologie

Specialisatie staatsrecht, parlementair recht, polemologie. Afstudeerscriptie: De ministercrisis (1979)

Sociologie: theoretische sociologie