1980

1980

De opkomst van christelijk rechts

 

Een explosieve combinatie van afkeer tegen de legalisering van abortus, het verbod op schoolgebed, de seksuele revolutie, de zichtbaarheid van homoseksuelen, het hedonisme van de baby boom generatie en de als niet patriottisch ervaren kritiek op de oorlog in Vietnam mobiliseerde in de jaren zeventig christelijk conservatieven. Sinds ze in 1925 belachelijk waren gemaakt in het zogenoemde Apen-proces over het onderwijzen van evolutie, hadden deze conservatieve christenen verre van de politiek gehouden. De campagne van presidentskandidaat Barry Goldwater in 1964 smaakte echter naar meer, vooral toen in de suburbs nieuwe megakerken ontstonden met populaire en rijke televisiedominees. Eén van hen was Jerry Falwell, die in 1979 de Moral Majority opzette als actiegroep om politieke invloed uit te oefenen namens de conservatieve christenen.

In 1980 verwoordde Falwell zijn ideeën in een boek, Listen America!

 

“We moeten de richting waarin Amerika gaat veranderen. Jonge mensen tussen de 25 en de 40 zijn opgegroeid in een andere wereld dan die van Amerikanen in het verleden. De televisie is hun belangrijkste babysitter geworden. Van de televisie hebben ze ad hoc ethiek en immoraliteit geleerd – hebben ze een verlies aan respect voor het menselijk leven opgestoken. Ze hebben gebrek aan respect aangeleerd voor het gezin zoals God dat heeft gevestigd. Ze zijn opgeleid in een systeem van openbare scholen dat doordesemd is met secular humanism [een populaire term om ongelovigen aan te duiden, suggererend dat die zelf ook een beweging vormen].

Hen is geleerd dat de Bijbel een boek is zoals zoveel boeken. Ze denken dat er tegenwoordig geen absolute waarden zijn. Ze hebben kennisgemaakt met de drugcultuur. Ze zijn opgevoed door hun gezin en hun school in een samenleving waarin discipline en karakteropbouw ontbreken. Deze zelfde jonge mensen zijn opgegroeid onder de invloed van een overheid die hen socialisme en klaploperij heeft geleerd.

[…]

Elke Amerikaan die kijkt naar de feiten moet met mij een diepe bezorgdheid en zware last ervaren. We zijn niet zomaar bezorgd als we donkere wolken zien aan Amerika’s horizon. Ik ben geen pessimist maar het is inderdaad tijd voor de waarheid. Als Amerikanen de waarheid onder ogen willen zien, dan kan onze natie het tij keren en gered worden van het kwaad en de ondermijning die iedere natie ten deel valt die zijn rug naar God keert.

Er is geen excuus voor wat er in ons land gebeurt. We moeten, van het hoogste ambt in het land tot en met de schoenenpoetser op het vliegveld, terugkeren naar de bijbelse basis. Als het Congres van onze Verenigde Staten standpunten inneemt over wat goed en wat slecht is, en als onze president, ons juridische systeem en onze leiders op staats- en lokaal niveau zich uitspreken over heilig leven, dan kunnen we in dit land een ommekeer tot stand brengen.

[…]

Ik geloof dat Amerikanen hun land terug willen zien keren naar de basis, terug naar de waarden, terug naar de bijbelse moraal, terug naar gezond verstand, en terug naar patriottisme. Amerikanen zoeken naar leiderschap en richting. Het is fair om de vraag te stellen, ‘als 84 procent van de Amerikanen gelooft in moraliteit, waarom heeft Amerika dan zoveel interne problemen?’ Voor het antwoord moeten we kijken naar de hoogste plekken op alle niveaus van de overheid. Het ontbreekt ons aan leiderschap in Amerika. Amerikanen zijn laks geweest in het kiezen en wegsturen van de juiste en de verkeerde mensen.

Mijn verantwoordelijk als predikant van het Evangelie is er een van invloed, niet van controle, en dat is de verantwoordelijkheid van iedere individuele burger. Door middel van de stembus moeten Amerikanen moreel leiderschap verschaffen op alle niveaus. Als ons land terugkeert naar het spoor van gezond verstand en morele gezondheid, dan zullen de crises die ik hiervoor heb beschreven in de loop van de tijd worden opgelost, met de Gods zegen.

We moeten nu een standpunt innemen op bepaalde morele terreinen en we kunnen dat alleen doen als we leiders hebben. We moeten ons verzetten tegen het Equal Rights Amendment [een amendement dat discriminatie op basis van sekse verbood, troetelkind van links], de feministische revolutie en de homoseksuele revolutie. We moeten in de land een godsdienstige opleving hebben.

[…]

De hoop op het omkeren van de trends van verval in onze republiek ligt nu bij de christelijke bevolking van Amerika. We kunnen geen hulp verwachten van de progressieven. Zij zullen de laatsten zijn die onze natie terugroepen naar het rechte pad en dat geldt ook voor de pornografen, de handelaren in rotzooi, en degenen die onze jeugd corrumperen. Morele Amerikanen moeten bereid zijn hun reputaties, hun fortuin en hun leven in de waagschaal te stellen voor onze grootse natie. Hadden we maar de moed van onze voorvaderen die wisten hoe groot de verantwoordelijkheid is die vrijheid met zich meebrengt.

[…]

Amerikanen moeten niet langer dwalen in onwetendheid en apathie. We kunnen niet zwijgen over de zonden die deze natie kapot maken. De keuze is aan ons. We moeten Amerika op een ander pad zetten of ons voorbereiden op de onvermijdelijke vernietiging. Ik luister naar de geluiden die dreigen onze vrijheden in Amerika weg te nemen. En ik heb geluisterd naar Gods waarschuwingen en Zijn leiding – de enige hoop om Amerika te redden. Luistert u ook?”

 

In Ronald Reagan leken de conservatieve christenen de perfecte leider te vinden, of in elk geval gaf de niet bijzonder kerkelijke Reagan hen dat gevoel. Christelijk rechts, ook wel Nieuw Rechts genoemd, verkreeg inderdaad op alle niveaus meer macht, van de school boards waar men probeerde de schoolboeken te beïnvloeden tot en met de rechtelijke macht waar men conservatieve rechters benoemde. Jerry Falwell werd geleidelijk aan overvleugeld door andere christelijke leiders die meer politicus dan dominee waren. Falwells moralisme vond zijn eigen Waterloo na 9/11 toen zijn preek dat de aanvallen Gods straf waren voor het zondige leven van de Amerikanen wijd en zijd veroordeeld werd. “Ik geloof echt dat de heidenen en de abortusplegers, en de feministen, en de homo’s en de lesbiennes die actief proberen dat een actieve levensstijl te maken,… – al die mensen die geprobeerd hebben Amerika te seculariseren – ik wijs met mijn vinger naar hun gezicht en zeg: ‘Jullie hebben dit mede mogelijk gemaakt.” Falwell werd wijd en zijd veroordeeld maar dat verhinderde presidentskandidaat John McCain niet om hem voor zich te winnen.

 

Bron

Listen America by Jerry Falwell (1980)