1621

Toen de Mayflower in Engeland terugkeerde, zonder rijke buit maar met nieuws van de tragische eerste overwintering in New England, werd besloten een ‘reddingsmissie’ op te zetten om de overlevenden te helpen of terug te brengen. William Hilton was een van de Pilgrims die niet met de oorspronkelijke groep was meegegaan, die zich aanbood voor deze missie. In de loop van 1621 arriveerde hij met het schip ‘Fortune’. Ondanks de benarde omstandigheden, besluit Hilton in New England te blijven. In november 1621 stuurt hij een brief naar huis met het verzoek om zijn vrouw en kinderen te sturen.

 

“Dierbare neef,

Toen we aankwamen in New Plymouth, in New England, troffen we al onze vrienden en kolonisten in goede gezondheid, hoewel ze ziek en zwak waren, met weinig middelen resterend; de indianen om ons heen zijn vreedzaam en vriendelijk; het land is heel plezierig en gematigd, en biedt uit zichzelf, van nature, een enorme hoeveelheid fruit, zoals wijnranken die in diverse soorten in groten getale aanwezig zijn. Evenzo zijn er walnoten, kastanjes, kleine noten en pruimen, met een grote variatie in bloemen, knollen en kruiden, gezond en weldadig. Geen plek heeft meer kruisbessen en aardbeien, en nergens zijn ze beter. Alle soorten hout die je in Engeland hebt, bedekken hier het land, dat ruimte biedt aan allerlei soorten dieren, zoals grote vluchten kalkoen, kwartels, duiven en patrijzen; veel grote meren vol met vis, gevogelte, bevers en otters. De zee biedt ons grote hoeveelheden van schitterende soorten zeevis, zoals de rivieren en de eilanden een verscheidenheid bieden aan gevogelte van de meest nuttige aard. We denken dat we ook mijnen zullen vinden, maar noch hun rijkdom noch hun kwaliteit kennen we al. Beter graan dan de indiaanse maïs kan niet worden gevonden, zeker niet geplant in grond die zo is als je zou wensen. We zijn allemaal eigen grond bezitters; we hoeven geen huur te betalen; en al deze goede zaken staan tot onze beschikking, wat en in welk seizoen we ook maar willen.

Ons gezelschap is, grotendeels, dat van zeer gelovige, eerlijke mensen; het woord van God wordt ons elke Sabbat serieus voorgehouden; zodat ik niets kan bedenken dat een tevreden ziel hier nog meer kan wensen. Ik verzoek je vriendelijk er zorg voor te dragen dat mijn vrouw en mijn kinderen hierheen komen, waar ik zou willen dat al mijn vrienden in Engeland zouden zijn;

En zo verblijf ik.

Je liefhebbende familielid,

William Hilton”

Na ontvangst van deze ‘aanbevelingsbrief’ in Engeland, vertrokken Hiltons vrouw en twee kinderen in 1623 in twee schepen met voorraden en nieuwe kolonisten. Ze bouwden een huis bij Hilton Point, aan de Piscataqua rivier, nu de Dover. Daarmee waren ze de eerste kolonisten die zich vestigden in wat tegenwoordig de staat New Hampshire is.

 

Bron

Chronicles of the Pilgrim Fathers. door Alexander Young. Boston: Charles C. Little and James Brown, 1841.