1588

Thomas Hariot was een protégé van Sir Walter Raleigh die hem had ingehuurd als wis- en sterrenkundige, belangrijk voor navigatie. Op een door Raleigh uitgeruste expeditie kwam Hariot in 1585 in Virginia. Een jaar later zou op Roanoke Island, voor de kust van North Carolina, de eerste kolonie worden opgezet. Toen na een onderbreking van drie jaar, onder meer vanwege de oorlog met Spanje, de bevoorradingsschepen in 1590 terugkwamen, bleek de kolonie verdwenen. Sindsdien staat Roanoke Colony bekend als ‘the lost colony’. Ondertussen had Thomas Hariot een boek gepubliceerd over zijn reizen, waarin hij onder meer de lof zong van tabak, het gewas dat lange tijd Amerika’s belangrijkste product zou worden.

“Er is een kruid dat los gezaaid wordt en door de inwoners Uppowoc genoemd wordt; in de West Indies heeft het verschillende namen, afhankelijk van de verschillende plaatsen en landen waar het groeit en wordt gebruikt. De Spanjaarden noemen het meestal Tabak. Als de bladeren ervan worden gedroogd en verpulverd, gebruiken ze de rook of smaak ervan, door het op te zuigen door pijpen van klei in hun maag en hoofd. Daar verdrijft het onaangename gevoelens en opent alle poriën en doorgangen van het lichaam. Door het te gebruiken behoedt het het lichaam niet alleen voor verstoppingen maar doorbreekt ze ook in korte tijd (als die er zijn en niet te lang hebben geduurd). Hun lichamen worden daardoor duidelijk goed beschermd in hun gezondheid en kennen weinig kwalijke ziektes, waarvan we in Engeland vaak last hebben.

Dit Uppowoc wordt door hen zo hoog geacht dat ze denken dat hun goden er geweldig van genieten. Dat is de reden dat ze soms grote vuren maken en er poeder in gooien bij wijze van offer. Als ze in een storm terecht komen, gooiden ze het op het water en in de lucht om de goden tevreden te stellen. Hetzelfde na een ontsnapping uit een gevaarlijke situatie. Dat alles gaat gepaard met vreemde gebaren, voetstampen, soms dansen, het klappen en omhoog heffen van handen, en staren naar de hemel, de hele tijd woorden zingend en geluiden makend.

In de tijd dat we daar waren zogen wij zelf erop, zoals zij dat doen, en we doen dat ook sinds we zijn teruggekeerd, en hebben veel zeldzame en prachtige voorbeelden van de goede effecten ervan. De beschrijving daarvan zou een apart boek vergen. Het gebruik ervan door zovelen, de laatste tijd, mannen en vrouwen van hoge status, en een aantal geleerde doktoren ook, is hiervan voldoende getuigenis.”

Tabak werd de eerste grote ‘cash crop’ in de kolonies in Virginia, waarmee Amerika voorzag in een grote vraag in Europa. John Rolfe, die zou trouwen met Pocahontas, was de eerste die zaden meebracht die het goed deden in Virginia. Tabaksteelt was de reden om slaven te importeren en legde mede de grondslag van de uiteenlopende economieën van het noorden en het zuiden van de Verenigde Staten. De tabaksteelt putte de grond echter uit en tegen het einde van de achttiende eeuw leek dat fnuikend voor de economische ontwikkeling van het zuiden, tot de uitvinding van de cotton gin van ineens een rendabele oogst maakte.

Bron

A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia door Thomas Hariot. Als PDF beschikbaar bij de Libraries of the University of Nebraska.