Racisme en immigratie

Komt ongeduld voort uit interventiestaat? Of veroorzaakt interventie juist problemen?
Algemene vaststelling dat vrouwen, vooral die met een moslim achtergrond, over het algemeen het beter doen dan hun mannelijke peers. Vooral tweede generatie Westindiërs in UK en in mindere mate Turken en Marokkanen, vrouwen doen het beter in school en in de arbeidsmarkt. Verklaring: het bestaande discriminatoire regime waardoro ze meer beperkt worden. Daardoor hebben meisjes minder toegang tot het publieke domein en zijn ze meer gesocialiseerd om de regels te volgen. Ze blijven meer thuis, doen huiswerk, maken hun school af en bereiken vaak hogere kwalificaties dan mannen en hebben daardoor een betere startkwalificatie dan mannen op arbeidsmarkt. (205)
Is dit een paradox?