Oscar Handlin

Oscar Handlin is de belangrijkste historicus van de immigratie van het midden van de twintigste eeuw. Als zoon van een joodse immigrantenfamilie, geboren in 1915 in Boston, ervoer Handlin de intolerante jaren twintig aan den lijve. Het Harvard waaraan hij in de jaren dertig studeerde, was een bolwerk van anti-semitisme. Handlin liet zich niet uit het veld slaan en werd een van de eerste joodse professoren, en na de oorlog voerde hij de kruistocht aan die van Harvard een bijzonder welkome plaats maakte voor joden.

Handlin’s eerste boek was Boston’s Immigrants, verschenen in 1941. De invloed van Park was overduidelijk. Hij concentreerde zich op Ierse immigranten, hun ontworteling en hun aanpassing. Handlin zag de eerste drie stadia, maar de assimilatie vond niet plaats. De Ieren bereikten een stevige plaats in de gemeenschap, schreef Handlin, maar ze bleven onderscheiden als groep. De climax van de immigranten ervaring was niet Amerikaan worden, die nieuwe mens, maar een groepsbewustzijn ontwikkelen. De Ieren hadden zich aangepast, in zoverre was er Amerikanisering maar ze bleven steken op de onderste sport in het sociale systeem van Boston.

In 1951 publiceerde hij een klassiek boek, The Uprooted. Handlin werkte opnieuw de thema’s uit van Boston’s Immigrants, zonder er veel optimistischer bij te worden. Het uiteen vallen van het oude boerenleven in Europa, de moeilijke reis naar Amerika, de ontworteling in de steden en families. Nu keek Handlin meer naar de individuele immigranten. Hij beschreef ze als niet op hun plek in Amerika, ook al had hun groep een plaats gevonden. Ze konden niet ontsnappen aan hun eenzaamheid, isolement en treistheid. Ze bleven voor altijd vreemdelingen. Zijn denken over de bereidheid van mensen om zich in groepen onder te dompelen was beïnvloed door de oorlog. Hij verweet de Amerikanen niet de uitdaging van de moderniteit aan te gaan maar te vluchten in nativisme. Een pessimistisch en bleek beeld. Handlin was de man van de altijd eenzame Amerikaan. Past ook wel in het tijdsbeeld: The Lonely Crowd