Orlando Patterson

Orlando Patterson
Rituals of Blood

Ouderwetse sociologische analyse, verklarend waarom zwarten geïsoleerd zijn van de samenleving en van elkaar (binnen relaties). Zwakke institutionele rol van vaders en mannen, ernstigste gevolg van slavernij. Zwarten hebben volgens Patterson kleine en weinig hechte netwerken en wat ze hebben is veel intensiever.

Europees Amerikaanse nieuwkomers kwamen terecht in clubs, buurten, en kerken van bestaande groepen, waardoor ze snel de banden konden ontwikkelen die nodig zijn om in een vreemd land succes te hebben. Bovendien was er een hoge graad van intermarriage tussen etnische groepen, waardoor allerlei banden door de hele maatschappij werden uitgebreid. Het onderhandelings- en aanpassingsproces wordt daardoor verbeterd.

Afro Amerikaanse vrouwen doen het veel beter dan mannen op alle vitale demografische indicatoren van gezondehid en fysieke overleving. Vrouwen gaan veel sneller vooruit, mannen maken relatieve achteruitgang mee.