Immigratie uit Engeland

Dit zijn natuurlijk van oudsher de klassieke nieuwkomers. Ze kwamen in grote getalen in de zeventiende en achttiende eeuw, werden daarna overvleugeld door de 'nieuwe' nieuwe immigranten maar toen hadden ze hun stempel al gedrukt op de Amerikaanse samenleving.
Vaak worden de eerste Engelse immigranten 'kolonisten' of op zijn Engels 'settlers' genoemd. In de negentiende eeuw waren Engelsen na Ieren en Duitsers de derde groep, maar in de twintigste eeuw is het aantal immigranten uit het Verenigd Koninkrijk flink afgenomen, van bijvoorbeeld nog 650.000 in de jaren 1880-1890 tot 21.000 tijdens de jaren van de Grote Depressie (1930-1940)

Hoewel Engelsen natuurlijk ook nieuwkomers waren na de Onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, kenden ze relatief weinig aanpassingsproblemen. Ze gingen vooral naar het platteland, waren actief als geoefende werklieden en de professionele dienstverleners.