Immigranten uit Korea

De Koreanen zijn een snel groeiende groep immigranten. De meeste Koreaans-Amerikanen zijn in Korea geboren, want massa immigratie kwam pas in het midden van de jaren zestig op gang.
Je kunt dat onder andere zien aan hun beperkte deelname aan de Amerikaanse politiek. Ook hebben hun organisaties sterke banden onderhouden met het thuisfront, en spelen ze zelfs een grote rol in de politiek van Korea zelf.
Eén onderzoeker heeft de Koreaanse gemeenschap in New York zelfs een 'kolonie onder toezicht' genoemd (althans tot voor kort), in de gaten gehouden door de regering van Zuid Korea, die de immigranten als een belangrijk verlengstuk zagen in de Amerikaanse economie. Ze vonden het zelfs nodig, soms, om 'corrective guidance and education' te beiden aan hun beschermelingen in Amerika.

Uit nationalisme, activisme voor eenwording van de Korea's en deels uit economische belangen, vonden de Amerikaanse Koreanen het niet erg om die rol te vervullen. Geleidelijk aan verwatert dit echter, naar mate tweede generatie Koreaans Amerikanen hun interesse vooral houden in de VS zelf.