Immigranten uit Indochina

Deze immigranten uit Cambodja, Laos en Vietnam zijn van relatief recente datum. Het einde van de oorlog in Vietnam en Cambodja in 1975 leidde tot de toelating van 170.000 vluchtelingen, voor 90 procent uit Vietnam. Vòòr die tijd kwamen weinig mensen uit deze regio naar de VS.

Als vluchtelingen kwamen deze mensen vaak in 'resettlement camps' terecht en ze hadden geen gemakkelijke start in de Amerikaanse samenleving. Uiteindelijk verspreidden ze zich over het land. Ze sloten vooral aan bij al bestaande (kleine) gemeenschappen in steden als Los Angeles, San Francisco, New Orleans en Dallas.

Een tweede golf van honderdduizende mensen vluchtte in de naweeën van de machtsovernames in deze landen (de bootvluchtelingen o.a.). Volgens de census van 2000 is het aantal in Vietnam geboren Amerikanen tussen 1990 en 2000 flink gestegen, tot bijna een miljoen in 2000. Ze wonen voor bijna de helft van het totaal in Californië.